Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon

có phiên bản tiếng Trung Quốc

 

Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon có phiên bản tiếng Trung Quốc.

Hồng Thủy


Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon có phiên bản tiếng Trung Quốc: (Youtupe).


Lisbon (Vatican News 16-07-2021) - Sau khi bài hát chủ đề của Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023 được công bố hồi tháng 1 năm 2021, phiên bản tiếng Trung Quốc của bài hát cũng mới được phát hành, là kết quả sự hợp tác giữa cộng đoàn Công giáo Trung quốc tại Bồ Ðào Nha và giáo phận Tây An ở Trung Quốc.

Bài hát chủ đề này nguyên gốc bằng tiếng Bồ Ðào Nha, có tựa đề: "Há Pressa no Ar" (tạm dịch: "Có một bầu khí vội vã"). Bài hát được lấy cảm hứng từ chủ đề của Ðại hội Giới trẻ Lisbon 2023, "Ðức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường", trích từ Tin Mừng Thánh Luca, mô tả Ðức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố Truyền Tin, nhắm mời gọi người trẻ đồng hóa mình với Ðức Trinh nữ Maria.

Cộng tác giữa cộng đoàn Trung Quốc ở Bồ Ðào Nha và giáo phận Tây An

Phiên bản Trung Quốc này là một phương tiện phổ biến và thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng Công giáo Trung Quốc trong sự kiện sắp tới sẽ diễn ra tại thủ đô Bồ Ðào Nha vào năm 2023. Là kết quả của sự dấn thân của Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc ở Bồ Ðào Nha và như là sự hưởng ứng tích cực và nhiệt tình của cộng đoàn đối với Ðại hội Giới trẻ Thế giới, nhằm trở thành "lời kêu gọi giới trẻ thế giới đến với nhau trong sự hiệp nhất và yêu thương, phá bỏ những rào cản giữa họ, mang lại niềm tin và sức mạnh cho Giáo hội", dự án này có sự tham gia của hơn 20 người trẻ của cộng đoàn ở Bồ Ðào Nha và ở Trung Quốc.

Những người trẻ của cộng đoàn ở Bồ Ðào Nha đã phụ trách việc phiên dịch và soạn nhạc, với sự hỗ trợ của sơ Dominia, nhà truyền giáo dòng các Tôi tớ của Chúa Thánh Thần, và thầy Phaolô.

Việc thu âm nhạc và quay video được thực hiện tại giáo phận Tây An, Hội chợ Tây An và nhà thờ thánh Phanxicô ở Tây An vào ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2021, với sự tham gia của ca đoàn người Anh ở Tây An và ca đoàn Seraphim của Tây An. Các bạn trẻ từ các cộng đoàn, nhóm và phong trào khác nhau trong giáo phận đã tham gia và được cha Stephen Chen đồng hành.

Giúp người trẻ Trung Quốc tham gia Ðại hội tích cực hơn

Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc tại Bồ Ðào Nha hy vọng sẽ giúp những người trẻ của Giáo hội Trung Quốc tham gia tốt hơn vào Ðại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023, bằng cách đóng góp để nó là một nơi gặp gỡ, huynh đệ và hiệp thông giữa tất cả mọi người và cho tất cả mọi người. (CSR_5013_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page