Việc cải tổ Giáo triều bị chậm trễ

 

Việc cải tổ Giáo triều bị chậm trễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-07-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết công trình soạn tông hiến mới về Giáo triều Roma bị chậm trễ và ngài không biết khi nào văn kiện này sẽ được công bố.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp La Croix, số ra ngày 11 tháng 7 năm 2021, Ðức Hồng y Parolin cho biết dự thảo tông hiến "Praedicate Evangelium" trước đây dự kiến sẽ được công bố vào năm 2019, sau đó được hoãn tới mùa xuân năm 2020, nhưng nay các chuyên gia giáo luật còn phải tạo nên một khuôn khổ nhất thống, sử dụng các thuật ngữ thích hợp với một văn bản luật. Vì thế, ngày giờ công bố tông hiến chưa được rõ. Ðiều này tùy thuộc Ðức Thánh cha".

Ðức Hồng y Parolin nói thêm rằng: "Trong một tổ chức phức tạp và lâu đời như Giáo triều Roma, sự thay đổi có thể tạo nên vài khó khăn. Nhưng có một ước muốn thực sự biến Giáo triều thành một cơ quan giúp Ðức Thánh cha để mưu cích cho Giáo hội. Từ nay chúng ta phải tránh tất cả những gì có thể làm hoen ố hình ảnh các dịch vụ của Giáo hội như trong quá khứ".

Tông hiến mới sẽ thay thế tông hiến Pastor Bonus, Mục tử nhân lành, công bố năm 1988 dưới thời Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Năm 2019, người ta được biết một phần dự thảo tông hiến mới, theo đó sẽ có sự tham gia nhiều hơn của giáo dân. Số các Bộ và cơ quan Tòa Thánh được giảm xuống còn 15 và Bộ Giáo lý đức tin sẽ được xếp sau Bộ Loan báo Tin mừng.

Người ta không rõ dự thảo hiện nay khác biệt như thế nào so với dự thảo tông hiến đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục trên thế giới để tham khảo ý kiến.

(KNA 13-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page