Số người xin ra khỏi hai Giáo hội

tại Ðức giảm trong năm 2020

 

Số người xin ra khỏi hai Giáo hội tại Ðức giảm trong năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 16-07-2021) - Trong năm 2020, số người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Ðức giảm bớt so với năm trước đó. Sự suy giảm này có thể vì đại dịch Covid-19.

Theo thông cáo công bố hôm 14 tháng 7 năm 2021 tại thành phố Bonn, trong năm 2020 có 221,390 người làm đơn xin ra khỏi Giáo hội Công giáo, tức là giảm 19% so với năm 2019 trước đó, cụ thể là ít hơn 51,380 người. Giáo hội Tin lành Ðức, trong năm 2020, có 220,000 người xin ra khỏi Giáo hội, tức là giảm 18% so với năm 2019, tức là bớt 46,738 người. Các vị hữu trách cho rằng sở dĩ có sự giảm bớt này là vì tình trạng đại dịch, việc lui tới nhà chức trách để nộp đơn xin ra khỏi Giáo hội liên hệ bị hạn chế.

Như vậy, hiện nay Giáo hội Công giáo Ðức có 22 triệu 300 ngàn tín hữu, tương đương với 26.7% dân số, trong khi Giáo hội Tin lành có 20 triệu 200 ngàn tín hữu, tức là 24.3% dân số. Nếu kể cả các tín hữu Chính thống giáo và các Giáo hội Tin lành tự do, thì số Kitô hữu tại Ðức là 54%, tức là giảm 1% dân số so với năm 2019. 46% dân Ðức không thuộc tôn giáo nào hoặc theo những đạo không Kitô, trong số này có 4 triệu 700 ngàn người Hồi giáo (5.6%) và gần 100,000 người Do thái (0.15).

Nơi Công giáo, từ năm 2019 đến năm 2020, số tín hữu giảm mất 417,000 người, trong khi các Giáo hội Tin lành bị mất đi 477,000 tín hữu.

Theo tờ "Frankfurt toàn báo" (Frankfurter Allemeine), số ra ngày 14 tháng 7 năm 2021, lý do chính khiến tín hữu làm đơn xin ra khỏi các Giáo hội là để khỏi đóng tiền thuế cho Giáo hội của họ. Số tiền thuế này tương đương với 8 hoặc 9% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Khi không thuộc Giáo hội hoặc tôn giáo nào thì đương sự không phải đóng thuế cho Giáo hội hoặc tôn giáo của họ.

(KNA 14-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page