Các linh mục và tu viện tại Zimbabwe

bị nạn đói đe dọa

 

Các linh mục và tu viện tại Zimbabwe bị nạn đói đe dọa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 14-07-2021) - Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, nam Ðức, báo động rằng cả các linh mục và các tu sĩ trong các tu viện ở nước Zimbabwe, miền nam Phi châu, cũng đang bị nạn đói đe dọa vì đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 7 năm 2021, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết trước làn sóng lây nhiễm Coronavirus hiện nay, các cộng tác viên của Giáo hội không thể canh tác và tùy thuộc những gì mà các giáo dân trong xứ chia sẻ với họ. Các giáo sĩ và các cộng đoàn dòng tu, trong hoàn cảnh hiện nay, cũng khó có thể lui tới được.

Từ đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 gia tăng hoành hành tại Zimbabwe, làm tăng thêm số người chết, trong đó có nhiều cộng tác viên của các giáo xứ: họ bị lây nhiễm khi đi săn sóc giúp đỡ những người bị lây Coronavirus. Ðể các nhân viên ấy có thể tiếp tục công tác, họ cần phải được trang bị các thiết bị y tế bảo hộ chống lây nhiễm.

(KNA 12-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page