Ðức Thánh Cha ca ngợi

Ðức cố Hồng y Laurent

là một người của khoa học và hoà bình

 

Ðức Thánh Cha ca ngợi Ðức cố Hồng y Laurent là một người của khoa học và hoà bình.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 13-07-2021) - Trong điện văn chia buồn gửi đến đến Ðức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Kinshasa, về sự qua đời của Ðức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Ðức cố Hồng y Laurent là một khuôn mặt vĩ đại được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị của quốc gia, và là người luôn dấn thân đối thoại cho sự hòa giải dân tộc.

Mở đầu điện thư, Ðức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến gia đình của Ðức cố Hồng y Laurent, các Giám mục Phụ tá và các tín hữu của các giáo phận Inongo, Kisangani và Kinshasa là những nơi Ðức cố Hồng y đã làm mục tử. Ðức Thánh Cha viết: "Tôi cầu xin Chúa Cha với tất cả lòng thương xót đón nhận vào trong bình an và ánh sáng của Người, nhà chú giải, nhà khoa học, nhà tinh thần vĩ đại và vị Mục tử, đã hết lòng cống hiến cho việc phục vụ Giáo hội, ở bất cứ nơi đâu Ðức Hồng y được mời gọi".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tính tốt lành của Ðức cố Hồng y: "Là người luôn quan tâm đến nhu cầu của các tín hữu, với lòng can đảm và quyết tâm, Ðức Hồng y Monsengwo đã hiến dâng cuộc đời với tư cách là một linh mục và giám mục cho sự hội nhập văn hóa của đức tin và lựa chọn ưu tiên cho người nghèo. Như thế, ngài đã thể hiện sứ mạng ngôn sứ của Giáo hội. Là một người yêu công lý, hòa bình và hiệp nhất, Ðức Hồng y đã tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển toàn diện của con người ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài là một khuôn mặt vĩ đại được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị của quốc gia, luôn dấn thân đối thoại cho sự hòa giải dân tộc. Những đóng góp của Ðức Hồng y rất có ý nghĩa đối với sự tiến bộ của đất nước. Với tư cách là cộng tác viên trung thành và gần gũi trong những năm gần đây, ngài đã không ngừng đóng góp cho đời sống của Giáo hội hoàn vũ".

Cuối điện thư, Ðức Thánh Cha ban phép lành Toà Thánh cho Ðức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, cũng như cho các Giám mục Phụ tá, các linh mục, những người thánh hiến, gia đình và thân nhân của Ðức cố Hồng y, các giáo phận và tất cả những ai sẽ tham dự Thánh lễ an táng Ðức cố Hồng y. (CSR_4983_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page