Kinh tế khó khăn

của các linh mục tại Cote d'Ivoire

 

Kinh tế khó khăn của các linh mục tại Cote d'Ivoire.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yamoussoukro (RVA News 13-07-2021) - Chúa nhật 11 tháng 7 năm 2021, Hội nghị ngoại thường của hàng giáo sĩ nước Côte d'Ivoire, cũng gọi là "Bờ Biển Ngà", bên Phi châu, đã kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại Yamoussoukro, thủ đô hành chánh của nước này, và đặc biệt bàn về tình trạng kinh tế và tài chánh của các linh mục tại địa phương.

Trong một bài tham luận tại hội nghị, cha Donald Zagore, thuộc Hội Thừa Sai Phi châu (SMA), nhận xét rằng cuộc sống linh mục thời nay khác nhiều so với trước kia, với những thay đổi và những đòi hỏi lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại các nước Phi châu làm cho tình trạng tài chánh và vật chất của các linh mục địa phương trở nên bấp bênh. Các linh mục không phải là những "lao động độc lập" nhưng sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu. Và giáo dân ngày càng nghèo hơn.

Cha Zagore kể với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng: "Trong hội nghị, các tham dự viên bàn về tình trạng kinh tế và vật chất của các linh mục không những tại Côte d'Ivoire nhưng toàn Phi châu. Tình trạng nghèo ngày càng lan rộng, và vì thế cần quyết liệt tìm cách giải quyết. "Hiện nay, Giáo hội tại Côte d'Ivoire đang có một chương trình toàn quốc được đề ra, nhắm đồng đều hóa lương bổng của các linh mục để tránh tình trạng quá chênh lệch: có những linh mục sống xa hoa, trong khi có những vị khác ở trong tình trạng kinh tế rất bấp bênh. Sáng kiến cũng nhắm cổ võ và nuôi dưỡng tinh thần liên đới giữa các giáo phận khác nhau ở Côte d'Ivoire".

Cha Zagore xác tín rằng: "Ðây là một sáng kiến đáng khen cần được đón nhận và khích lệ. Nhưng cần phải đi xa hơn để đặt nền tảng cho một suy tư sâu xa về thần học linh mục, trong bối cảnh kinh tế và chính trị của Phi châu ngày nay".

(Fides 9-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page