Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

tổ chức hành hương quốc tế trực tuyến

ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức tổ chức hành hương quốc tế trực tuyến ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Hồng Thủy

Lourdes (Vatican News 12-07-2021) - Ngày 16 tháng 7 năm 2021, một cuộc hành hương quốc tế có tên "Lộ Ðức hiệp nhất" dưới hình thức trực tuyến sẽ được đền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức tổ chức tại Lộ Ðức, nước Pháp.

Cuộc hành hương được tổ chức tại đền thánh Lộ Ðức ở miền nam nước Pháp, là một ngày với nhiều giờ cầu nguyện, trong đó có việc đọc kinh Mân Côi bằng 16 ngôn ngữ.

Trong chương trình sẽ có những giờ cầu nguyện, Thánh lễ, đọc Kinh Truyền Tin vào ban trưa, chầu Thánh Thể, rước kiệu Ðức Mẹ vào ban tối và Thánh lễ quốc tế vào ban đêm. Tất cả các sự kiện đều truyền chiếu trực tiếp để các tín hữu có thể tham dự. Các tín hữu có thể gửi những ý nguyện xin cầu nguyện, xin đốt một ngọn nến tại hang đá Ðức Mẹ hoặc quyên góp.

Theo chương trình được đăng trên trang web của đền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, ngày hành hương bắt đầu từ 7 giờ sáng với Kinh Sáng và suy tư về Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức lần thứ 16 vào ngày 25 tháng 3 năm 1858.

Vào lúc 7:30 sáng sẽ có Thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho Á châu và cho châu Ðại dương; sau đó, lúc 9:30 có giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu. Thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho châu Âu, châu Phi và Trung Ðông sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ; Thánh lễ cho châu Mỹ vào lúc 7:30 chiều.

Vào lúc 9 giờ tối, cuộc rước kiệu Ðức Mẹ được bắt đầu và kết thúc với phép lành tại đền thánh Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, vào lúc 10:30 tối, Thánh lễ đêm sẽ được cử hành. (CSR_4952_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page