Tổ chức Missio tăng tài trợ 796 dự án

tại các nước nghèo

 

Tổ chức Missio tăng tài trợ 796 dự án tại các nước nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 11-07-2021) - Trong năm 2020, tổ chức Missio ở thành phố Munich, nam Ðức, đã dành gần 12.3 triệu Euro để tài trợ 796 dự án tại các nước nghèo, tức là tăng 4.2% so với năm 2019 trước đó.

Những con số trên đây được trình bày trong Phúc trình thường niên 2020 của Missio, được công bố hồi thượng tuần tháng Bảy năm 2021, theo đó dù ở trong tình trạng đại dịch Covid-19, tổ chức bác ái Công giáo này có số đóng góp tăng hơn 20%, tuy rằng số tiền do các tín hữu để lại qua di chúc và tiền lạc quyên tại các nhà thờ suy giảm, vì đại dịch, các thánh lễ trực diện bị hạn chế.

Ðức ông Wolfgang Huber, Chủ tịch Missio ở Munich, nói rằng mặc dù ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 tại Ðức, nhưng tình liên đới của các tín hữu Công giáo Ðức đối với các nước nghèo không bị suy sụp. Số tín hữu đóng góp lần đầu tiên trong năm 2020 là 5.320 người, tức là tăng thêm 1.590 người, so với năm 2019 trước đó. Missio đã thiết lập một Quỹ đặc biệt Corona, với ngân khoảng nửa triệu Euro. Ðức ông Huber cũng nói rằng: "Chính trong đại dịch Covid-19, tất cả chúng ta đều được yêu cầu đứng về phía những người dân tại những nước có hệ thống xã hội và y tế bị thương tổn nặng vì đại dịch".

Trong số các dự án được tài trợ tại 56 nước, có hơn một nửa thuộc Giáo hội tại các nước Phi Châu, đứng đầu là Burkina Faso, nơi từ vài năm nay xảy ra các cuộc tấn công và khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

(Vatican News 7-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page