Công giáo Mỹ giúp

3 triệu 560 ngàn Mỹ kim cho Ðông Âu

 

Công giáo Mỹ giúp 3 triệu 560 ngàn Mỹ kim cho Ðông Âu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 10-07-2021) - Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã dành 3 triệu 560 ngàn Mỹ kim để tài trợ 208 dự án tại các giáo phận ở 23 nước Ðông và Trung Âu.

Các dự án này đã được Tiểu ban Giám mục Mỹ về trợ giúp Giáo hội Ðông và Trung Âu cứu xét và thông qua, hồi tháng Sáu năm 2021. Ngân khoản trợ giúp là kết quả các cuộc lạc quyên toàn quốc với mục đích vừa nói.

Ðức cha Jeffrey Monforton, Giám mục giáo phận Steubenville, Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Mỹ về Ðông và Trung Âu, nói rằng: "Các tín hữu Công giáo tại vùng này đã gìn giữ đức tin sinh động trong thời kỳ đen tối nhất, nguy hiểm cho bản thân, và thông truyền đức tin nhiệt thành cho con cái của họ. Các tín hữu Công giáo Mỹ đã đóng góp trong cuộc lạc quyên này, đang giúp đỡ các anh chị em đồng đạo và trợ giúp một thế hệ mới ở Ðông Âu tăng trưởng về tinh thần trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ những giúp đỡ này, các giáo xứ được canh tân và thừa tác vụ xã hội được tiến hành, các mối liên hệ yêu thương được thiết lập giữa các tín hữu Công giáo với chúng ta".

Trong số các dự án được Giáo hội Công giáo Mỹ tài trợ, có những chương trình năng động hóa đời sống giáo xứ tại Cộng hòa Tchèque, bằng cách hỗ trợ giáo sĩ và các huynh trưởng giáo dân đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu tinh thần trong các cộng đoàn của họ.

Một dự án khác tài trợ một nhà thờ chính tòa và trung tâm mục vụ ở Bishkek, thủ đô nước Kyrgyzstan. Một số dự án khác nhắm phát triển các thừa tác vụ bênh vực sự sống, tại năm nước: Albani, Georgia, Rumani, Slovak, Sloveni.

(USCC.org 7-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page