Ðức Thánh cha bổ nhiệm Tổng tường trình viên

Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-07-2021) - Hôm 8 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội công nghị đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Ðức Hồng y Hollerich thuộc dòng Tên, năm nay 63 tuổi (1958), nguyên là thừa sai tại Nhật Bản và là Phó Viện trưởng đại học Sophia của dòng tại Tokio. Năm 2011, ngài được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Luxemburg và được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y, hồi tháng Mười năm 2019. Hiện nay, Ðức Hồng y cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là Comece, qui tụ 27 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp này.

Trong tư cách là Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Hồng y Hollerich sẽ giới thiệu đề tài và các vấn đề cần bàn đến trong Công nghị, đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm, để đi tới các đề nghị cụ thể của Thượng Hội đồng Giám mục.

(Rei 8-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page