Tòa Thánh lên án nạn bạo hành phụ nữ

và cổ võ tình liên đới

 

Tòa Thánh lên án nạn bạo hành phụ nữ và cổ võ tình liên đới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 09-07-2021) - Trong những ngày, từ 21 tháng 6 đến 13 tháng 7 năm 2021, khóa họp thứ 47 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về các quyền con người ở Genève, đại diện Tòa Thánh đã trình bày lập trường về những vấn đề trong khóa họp, như nạn bạo hành phụ nữ, tình liên đới quốc tế, quyền sống của các thai nhi kết quả của sự hãm hiếp, và quyền giáo dục cho mọi người.

Trong bài tham luận hôm 28 tháng 6 năm 2021, về sự bạo hành phụ nữ, đặc biệt là nạn hãm hiếp, Phái Bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, tái khẳng định rằng sự im lặng về các tội ác bạo hành, hãm hiếp phụ nữ, tình trạng những kẻ phạm tội ác như thế không bị trừng phạt, và sự dửng dưng đối với các tội ác như thế là điều không thể dung thứ được, kể cả nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình, là một vi phạm trầm trọng đối với các quyền con người.

Ðồng thời, Phái bộ Tòa Thánh tái khẳng định các quyền và phẩm giá của các thai nhi và trẻ em do sự hãm hiếp, bắt đầu là quyền sống: "Các trẻ em ấy không thể trở thành những nạn nhân phụ thuộc của bạo lực đáng kinh tởm chống phụ nữ. Trái lại, các em cần được nâng đỡ và yêu thương. "Tôn trọng sự sống con người và mỗi người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đó là điểm khởi hành để khắc phục một nền văn hóa bạo lực".

Trong một bài tham luận khác, Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng không có điều gọi là quyền và những dịch vụ thông tin tính dục về sinh sản kể cả việc phá thai. Tòa Thánh cảnh giác chống lại lối tiếp cận tiêu cực, trong đó các quyền của trẻ em bị coi là đối nghịch với những quyền hợp pháp và trách nhiệm của cha mẹ. Trái lại, cần một lối tiếp cận tích cực hỗ trợ vai trò xây dựng và cần thiết của các cha mẹ, trong việc bảo vệ và giáo dục con cái". Vì thế, cần thông báo và cần có sự đồng ý của cha mẹ, khi cấp các phương tiện ngừa thai và phá thai. Sự thông báo này không thể bị coi là một sự vi phạm quyền có đời sống riêng tư, cũng như công pháp quốc tế không nhìn nhận điều gọi là quyền được thông tin và sinh sản tính dục và các dịch vụ phá thai".

(Vatican News 7-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page