Cập nhật tình trạng sức khỏe

của Ðức Thánh cha

 

Cập nhật tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-07-2021) - Sáng hôm 7 tháng 7 năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tiến trình hậu giải phẫu của Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục bình thường và thỏa đáng.

Ðức Thánh cha tiếp tục ăn uống đều đặn và không phải truyền nước biển nữa. Việc kiểm tra mô học xác nhận ngài bị chứng đại tràng bị thu hẹp nghiêm trọng, vì các túi trên thành ruột có những dấu hiệu viêm trở thành xơ cứng.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết Ðức Thánh cha cảm động vì rất nhiều lời hỏi thăm và lòng quí mến ngài nhận được trong những ngày này và bày tỏ lòng biết ơn vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện cho ngài".

(Rei 7-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page