Cập nhật quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha

các kết quả tiến triển tốt

 

Cập nhật quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha (7/07/2021): các kết quả tiến triển tốt.

Vatican (Vatican News 7-07-2021) - Quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại bệnh viện Gemelli vẫn tiến triển tốt đẹp. Ðức Thánh Cha "xúc động trước những lời cầu chúc và tình cảm dành cho ngài trong những ngày này và bày tỏ lòng biết ơn về sự gần gũi và lời cầu nguyện."

Sáng thứ Tư 7 tháng 7 năm 2021, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho biết: "Quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục diễn ra đều đặn và đạt mong đợi. Ðức Thánh Cha tiếp tục ăn uống và không cần dùng liệu pháp truyền dịch".

Giám đốc Văn phòng Báo chí cho biết thêm: "Việc kiểm tra mô học cuối cùng đã xác định hẹp túi thừa nghiêm trọng với các dấu hiệu viêm túi thừa xơ cứng".

Cuối cùng, ông Bruni thông báo rằng "Ðức Thánh Cha Phanxicô rất cảm động trước nhiều lời cầu chúc và tình cảm dành cho ngài trong những ngày này và bày tỏ lòng biết ơn về sự gần gũi và lời cầu nguyện". (CSR_4876_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page