Sau 16 tháng bị ngưng,

cơ quan hành hương của Roma tái hoạt động

 

Sau 16 tháng bị ngưng, cơ quan hành hương của Roma tái hoạt động.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-07-2021) - Sau 16 tháng bị tạm ngưng vì đại dịch, cơ quan hành hương của giáo phận Roma đã hoạt động trở lại, với cuộc hành hương tại Thánh địa, từ ngày thứ Hai 5 tháng 7 đến 9 tháng 7 năm 2021.

Ðoàn hành hương gồm 21 người, do Ðức Hồng y Enrico Feroci, nguyên là cha sở giáo xứ Ðền thánh Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, ở Roma hướng dẫn.

Ðoàn hành hương dừng lại ở Jerusalem, Bethlehem và Nazareth, gặp gỡ Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latinh Jerusalem. Hôm thứ Tư 7 tháng 7 năm 2021, đoàn hành hương cử hành thánh lễ tại Ðền thờ Mộ Thánh.

Ðức ông Remo Chiavarini, Giám đốc cơ quan hành hương của giáo phận Roma nói rằng: "Thật là một niềm vui lớn được mở lại cuộc hành hương này, chúng ta được sự hưởng ứng và quan tâm lớn."

Cha Giovanni Biallo, điều hợp viên các hướng đạo tại Thánh địa, thuộc cơ quan Hành hương của giáo phận Roma nói rằng: "Chúng tôi muốn trở lại Thánh địa sau hơn 1 năm bị tạm ngưng, và đồng thời để kiểm chứng xem chúng tôi có thể trở lại viếng thăm các nơi thánh với tất cả sự an ninh hay không".

Theo thông cáo của Bộ du lịch Israel, từ đầu tháng Bảy năm 2021, chính phủ địa phương mở cửa lại để đón các nhóm du khách và tín hữu hành hương, tuy vẫn còn những hạn chế vì đại dịch chưa chấm dứt hẳn.

(Acistampa 5-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page