Cập nhật sức khoẻ của Ðức Thánh Cha:

phục hồi tốt, điểm tâm và đi lại

 

Cập nhật sức khoẻ của Ðức Thánh Cha: phục hồi tốt, điểm tâm và đi lại.

Vatican (Vatican News 6-07-2021) - Văn phòng Báo chí Toà thánh cho biết: Sau một đêm ngủ ngon, Ðức Thánh Cha Phanxicô điểm tâm và đi lại được. Các kết quả kiểm tra định kỳ tốt.

Quá trình hậu phẫu của Ðức Thánh Cha tiến triển tốt sau ca phẩu thuật cắt bỏ túi thừa bên trái tại Bệnh viện đa khoa Gemelli ở Roma.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, cho biết: "Ðức Thánh Cha Phanxicô, sau một đêm ngủ ngon, đã dùng điểm tâm, đọc một vài tờ báo và đứng dậy đi lại được."

Dựa trên chỉ định của bác sĩ điều trị cho Ðức Thánh Cha, ông Bruni nói thêm: "Quá trình hậu phẫu tiến triển bình thường. Các kết quả kiểm tra định kỳ đều tốt".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page