Ðức Hồng y Quốc vụ khanh chào mừng

quyết định xét xử các bị can

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh chào mừng quyết định xét xử các bị can.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Strasbourg (RVA News 05-07-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chào mừng quyết định xét xử các bị can.

Tuyên bố hôm 4 tháng 7 năm 2021, khi tới thành phố Strasbourg bên Pháp, trong tư cách là Ðặc sứ của Ðức Thánh cha để chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 1,300 năm thánh nữ Odile qua đời, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói với giới báo chí rằng: "Ðiều tốt là có một quyết định xét xử vì nhà chức trách tư pháp Vatican đã dành hơn 1 năm rưỡi để quyết định. Tôi rất buồn cho những người liên hệ. Tôi không bày tỏ ý kiến về những gì còn lại vì tôi chưa đọc các văn kiện được công bố hôm 3 tháng 7 về vụ này. Chúng ta phải đợi vụ xét xử và tôi hy vọng nó sẽ mang lại sự thật. Chúng tôi hy vọng vụ xử sẽ ngắn, vì nhiều người đã chịu đau khổ".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Nếu họ yêu cầu tôi làm chứng trong vụ xử án, tôi sẽ làm. Tôi tin rằng về phương diện hành chánh, vấn đề ở trung tâm vụ xử đã được giải quyết rồi, sau nhiều quyết định do Ðức Thánh cha đưa ra để kiểm soát tài chánh của Tòa Thánh".

(Ansa 4-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page