Giáo hội Thụy Sĩ dành cuộc lạc quyên

vào tháng Mười giúp Giáo hội Việt Nam

 

Giáo hội Thụy Sĩ dành cuộc lạc quyên vào tháng Mười giúp Giáo hội Việt Nam.

Hồng Thủy

Bern (Vatican News 2-07-2021) - Ngày 28 tháng 6 năm 2021, các giám mục Thụy Sĩ đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp trong cuộc lạc quyên nhân dịp tháng Mười - tháng truyền giáo - năm 2021, được tiến hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2021, và cho biết chiến dịch năm 2021 sẽ dành để trợ giúp Giáo hội Việt Nam.

Những gì tốt phải được trao đổi và chia sẻ

Trong thông cáo đăng trên trang các trang web của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ, được ký bởi Ðức cha Felix Gmur, Chủ tịch, và Ðức Jean Scarcella, Ðặc trách về Ủy ban Truyền giáo của Hội đồng giám mục, các ngài nhắc lại lời thánh Phê-rô và thánh Gioan, "Chúng tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe", khi người ta tìm cách ngăn cản các ngài loan báo về Ðấng Phục sinh, như được thuật lại trong sách Công vụ tông đồ.

Từ đó các giám mục Thụy Sĩ khẳng định: "Thái độ căn bản này của việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo được thể hiện mạnh mẽ trong chủ đề được chọn cho tháng Mười truyền giáo: 'Nín lặng? Không thể nào!'", bởi vì "những gì tốt phải được trao đổi và chia sẻ. Tin Mừng phải đến được với mọi người!".

Các giám mục lặp lại lời của Ðức Thánh Cha trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo: "Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện phụ tử của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì đã thấy, đã nghe".

Hướng đến Giáo hội Việt Nam

Thông cáo của các giám mục cho biết trong chiến dịch năm 2021, Cơ quan Truyền giáo của Thụy Sĩ cho chúng ta thấy sự phong phú về tinh thần và mục vụ của Giáo hội ở Việt Nam. Bất chấp những khó khăn, số tín hữu Việt nam vẫn gia tăng.

Thông cáo cũng giải thích rằng các cuộc lạc quyên ở các quốc gia khác nhau vào Ngày Thế giới Truyền giáo, được cử hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2021, sẽ được chuyển vào một quỹ duy nhất và sau đó được phân phối lại theo nhu cầu của các Giáo hội địa phương. Gần một phần ba số giáo phận trên thế giới được trợ giúp nhờ số tiền lạc quyên này, đặc biệt là ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Ðại Dương.

Các giám mục kết thúc thư với lời kêu gọi: "Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho nhau để nâng đỡ nhau trên con đường loan báo Tin Mừng." Các ngài cảm ơn trước về sự quảng đại của các tín hữu và biết ơn những dấn thân của họ tại các giáo xứ và cộng đoàn. (CSR_4729_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page