Ðức Hồng y Parolin

đến viếng thăm tại thủ đô Ðức

 

Ðức Hồng y Parolin đến viếng thăm tại thủ đô Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 01-07-2021) - Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Ðức, để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ðức và Tòa Thánh.

Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Gioan ở Berlin, nhân lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Ðức Hồng y Parolin nhận xét rằng: "Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, biểu hiệu sự chấm dứt chế độ cộng sản tại Âu châu, thành phố này đã biết nối kết và mang lại một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho tiến trình thống nhất đất nước và hiệp nhất". Ðức Hồng y cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo dưới thời Ðức Quốc xã, cha Bernard Lichtenberg và Karl Leisner, do Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II cử hành cách đây 25 năm và cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI tại Quốc hội Liên bang Ðức cách đây 10 năm.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Parolin cũng kêu gọi đề cao Giáo hội Công giáo tại Ðức, như một sự biểu hiện đặc tính Công giáo đích thực, nghĩa là một cộng đoàn cứu độ đại đồng. Về đặc tính công nghị đồng hành, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh khẳng định rằng "Ý muốn của Chúa là không những chúng ta đi theo con đường của Chúa, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta đồng hành với nhau, theo đúng nghĩa của từ "Sinodo", để vượt thắng cám dỗ chỉ thu hẹp sự sống chung vào một phần nào đó, dù điều ấy có quan trọng và ý nghĩa đến đâu đi nữa".

Ðồng tế với Ðức Hồng y Parolin trong thánh lễ cũng có Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic người Croát, Sứ thần Tòa Thánh tại Berlin, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức Georg Batzing, Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, Ðức Tổng giám mục Heiner Koch của giáo phận Berlin sở tại.

Ban chiều cùng ngày 28 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y đã gặp các vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo Ðức.

Sáng thứ Ba, 29 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, bà thủ tướng Angela Merkel.

Lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021, Phân khoa thần học Công giáo tại Ðại học Humboldt ở Berlin, cùng với Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Berlin và Học viện Công Giáo Berlin tổ chức một Hội nghị trực tuyến với "chủ đề Roma tại Berlin", với sự tham dự của Ðức Hồng y Parolin.

(Sismografo 29-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page