Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi các doanh nhân Công giáo Argentina

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi các doanh nhân Công giáo Argentina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-07-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các doanh nhân Công giáo Argentina theo đuổi một nền kinh tế xã hội, một nền kinh tế cụ thể, quan tâm kiến tạo công ăn việc làm cho người dân, hướng đến công ích, đầu tư vào công ích.

Ðức Thánh cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên đại hội thường niên của Hội doanh nhân Công giáo, nhóm họp trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2021, trong đó có cả nhà chính trị, các lãnh tụ công đoàn và xã hội. Họ thảo luận về đề tài "Tiến tới một thuyết tư bản nhân bản hơn".

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha ghi nhận quan điểm Kitô về kinh tế và xã hội khác với quan niệm đời hoặc ý thức hệ, vì nó nảy sinh từ sứ điệp của Chúa Giêsu về 8 mối phúc thật và từ chương thứ 25 của Tin mừng theo thánh Mathêu, trong đó Chúa Giêsu xác quyết Ngài đồng hóa với những người nghèo và vào cuối đời mỗi người sẽ bị xét xử về dưới khía cạnh bác ái.

Ðức Thánh cha nhắc nhở các doanh nhân rằng: "Chúng tá hãy trở về với nền kinh tế cụ thể: cụ thể là việc sản xuất, tạo công ăn việc làm cho mọi người, gia đình, tổ quốc và xã hội. Trong một xã hội có sự chênh lệch rất lớn giữa giàu nghèo, mỗi người phải tự hỏi nền kinh tế đang đi về đâu, có đúng đắn, có tính chất xã hội hay không, hay chỉ là sự tìm kiếm tư lợi.

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Ðể kiến tạo công ăn việc làm, điều quan trọng là có sáng kiến, có tinh thần sáng tạo, cần đầu tư vào công ích, không giấu tiền tại các thiên đàng thuế khóa. Ðầu tư là mang lại sự sống, là sáng tạo. Một người giấu tiền thì không có lương tâm trong sạch. Cần rõ ràng, minh bạch và sản xuất. Ðầu tư, dần dần kiến tạo sự tin tưởng xã hội. Ðây là điều rất khó khăn. Nhiều khi những hiệp định lớn của các đại xí nghiệp hoặc những nhà đầu tư lớn, tất cả đều làm ở bàn giấy, sau nhiều giờ thảo luận, họ làm một hiệp định, họ ký kết, và trong khi họ ăn mừng điều đã đạt được ở bàn giấy thì họ làm với những gì xảy ra dưới bàn. Không thể như vậy được, không bao giờ được phản bội sự tín nhiệm".

(Rei 30-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page