Các tôn giáo tại Trung Quốc

hiện chịu sức ép mạnh mẽ

 

Các tôn giáo tại Trung Quốc hiện chịu sức ép mạnh mẽ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 01-07-2021) - Một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Sankt Augustin, bên Ðức, bà Katharina Wenzel-Teuber, cho biết các tôn giáo tại Trung Quốc đang chịu sức ép mạnh mẽ, nhất là trong thời kỳ trước các buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cộng sản Trung Quốc.

Bà Wenzel-Teuber cũng là chủ nhiệm tạp chí "Trung Quốc ngày nay" (China Heute) xuất bản tại Ðức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi ngày 28 tháng 6 năm 2021, bà nhận định rằng: Tình trạng trên đây có lẽ vì giới lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay coi sự đa nguyên ngày càng lớn mạnh trong xã hội do chính sách cởi mở, cho đến nay như một đe dọa cho quyền bính của đảng. Trong bối cảnh này, các tín hữu Kitô và Hồi giáo đặc biệt bị đảng nhà nước Trung Quốc chiếu cố. Từ thập niên 1980, vẫn luôn có những giai đoạn cởi mở rồi siết chặt hơn trong chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với tôn giáo. Hiện nay, nhà nước càng gia tăng kiểm soát trên các nhóm tôn giáo chính thức và có đăng ký, đồng thời tăng cường các biện pháp chống các nhóm tôn giáo không đăng ký, ví dụ các cộng đồng Công giáo hầm trú".

Ðảng cộng sản Trung Quốc được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1921 và hiện có khoảng 78 triệu đảng viên. Ðại lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trong thời gian trước những ngày kỷ niệm này, mọi lãnh vực trong xã hội Trung Quốc phải xưng tụng và hoan hô đảng. Cả các cộng đoàn tôn giáo chính thức cũng phải hăng hái thi hành công tác này. Ví dụ, đảng tổ chức cuộc thi đua giảng về đề tài 100 năm đảng cộng sản Trung Quốc, một cuộc triển lãm nghệ thuật của Phật giáo được tổ chức về chủ đề chúc tụng đảng, cũng như có những cuộc trình diễn các bài ca yêu nước do các ca đoàn Tin lành hoặc Công giáo đảm trách.

Khẩu hiệu chính thức của các buổi lễ mừng là: "Học tập lịch sử đảng, cảm nghiệm những điều tốt lành của đảng, lắng nghe đảng, đồng hành với đảng".

Bà Wenzel-Teuber nhận xét rằng những thời kỳ đen tối như cuộc cách mạng văn hóa không được nhắc đến. Nhiều tín hữu, dù họ hãnh diện về đất nước, nhưng chắc chắn họ nhớ đến những điều khác".

Vài con số về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc

Theo trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc tại Sant Augustin, tại nước này có khoảng 10 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 1 tỷ 400 triệu dân, nhưng nhà nước cho rằng chỉ có 6 triệu tín hữu, còn viện nghiên cứu tông đồ ứng dụng ở Mỹ (Pew) nói có 9 triệu tín hữu Công giáo, thuộc khoảng 100 giáo phận toàn quốc. Có 72 giám mục Công giáo ở Trung Quốc, trong số này 66 vị đang tại nhiệm trong Giáo hội công khai và 27 giám mục thuộc Giáo hội Công giáo hầm trú, trong số này 14 vị đang tại nhiệm.

(KNA 29-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page