Ðức Thánh Cha và các lãnh đạo các Giáo hội Libăng

bắt đầu Ngày cầu nguyện cho Libăng

 

Ðức Thánh Cha và các lãnh đạo các Giáo hội Libăng bắt đầu Ngày cầu nguyện cho Libăng.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 1-07-2021) - Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021, Ngày cầu nguyện cho hoà bình ở Libăng, được Ðức Thánh Cha khởi xướng, đã bắt đầu với giây phút cầu nguyện sốt sắng trước mộ thánh Phêrô.

Vào lúc 8:30, tại nhà trọ thánh Marta, Ðức Thánh Cha đã chào các vị đứng đầu các Giáo hội ở Libăng và các thành phần của các phái đoàn. Sau đó các vị rời nhà trọ thánh Marta đi bộ đến đền thờ thánh Phêrô.

Cùng tham dự Ngày cầu nguyện với Ðức Thánh Cha có Ðức Hồng y Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Antiochia của Giáo hội Maronites; Ðức Thượng phụ Youhanna X của Chính thống giáo Hy Lạp của Antiochia và cả Ðông phương; Ðức Thượng phụ Ignatius Aphrem II của Chính thống Syria của Antioch; Ðức Thượng phụ Aram I của Giáo hội Armenia ở Cicilia; Ðức Thượng phụ Ignatius Youssef III của Công giáo Syro của Antiochia; Ðức Thượng phụ Youssef Absi của Công giáo Hy lạp Melkites; Mục sư Joseph Kassab, chủ tịch Hội đồng tối cao của các cộng đồng truyền giáo ở Syria và Libăng; và Ðức cha Michel Kassarji, giám mục Beirut của người Canđê. Cùng với các ngài còn có Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương; Ðức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa thánh tại Libăng; và Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh.

Ðến trước bàn thờ Tuyên xưng Ðức tin, Ðức Thánh Cha cùng các tham dự viên đọc kinh Lạy Cha và sau đó các ngài thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Tiếp đến các ngài xuống trước mộ thánh Phêrô, mỗi vị đốt một ngọn nến nhỏ và thinh lặng cầu nguyện trong ít phút.

Sau khi cầu nguyện Ðức Thánh Cha và các Thượng phụ đến Sảnh Clementina để bắt đầu phần hội nghị riêng. Sẽ có 2 cuộc họp vào ban sáng và 1 cuộc họp vào ban chiều.

Lúc 6 giờ chiều, tại đền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các Giáo hội ở Libăng sẽ cử hành giờ cầu nguyện đại kết.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page