Ðức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng

và cảm ơn Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI

nhân 70 năm linh mục

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng và cảm ơn Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI nhân 70 năm linh mục.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 29-06-2021) - Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa ngày 29 tháng 6 năm 2021, lễ trọng hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến ngày kỷ niệm 70 năm linh mục của Ðức Biển Ðức XVI và cảm ơn ngài cầu nguyện cho Giáo hội.

Ðức Thánh Cha nhắc lại ngày 29 tháng 6 năm 1951, ngày Ðức Joseph Ratzinger lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Freising.

Ðức Thánh Cha nói: "Cách nay 70 năm, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã được thụ phong linh mục. Xin gửi tới ngài, Ðức Biển Ðức XVI, người cha và người anh em thân mến, tình cảm, lòng biết ơn và sự gần gũi của chúng con."

Ðức Thánh Cha gọi Ðức Biển Ðức XVI là nhà chiêm niệm: "Ngài sống trong đan viện, một nơi dành đón tiếp các cộng đồng chiêm niệm tại Vatican, để cầu nguyện cho Giáo hội. Hiện tại, ngài là nhà chiêm niệm của Vatican, ngài đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện cho Giáo hội và cho giáo phận Roma, mà ngài là giám mục danh dự."

Và trước khi kết thúc, Ðức Thánh Cha nhắc lại lời cảm ơn: "Xin cảm ơn Ðức Biển Ðức XVI, người cha và người anh thân yêu. Cảm ơn chứng tá đáng tin cậy của ngài. Cảm ơn vì ánh mắt của ngài luôn hướng về phía chân trời của Thiên Chúa: cảm ơn ngài!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page