Kỷ niệm 40 năm Mễ Du (Medjugorje)

 

Kỷ niệm 40 năm Mễ Du (Medjugorje).

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Medjugorje (RVA News 29-06-2021) - Chiều thứ Sáu 25 tháng 6 năm 2021, đông đảo các tín hữu đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ðức Mẹ "hiện ra" với 6 thiếu niên Công giáo Croát tại làng Mễ Du, thuộc Cộng hòa Bosni Herzegovina.

Ðây là lần tiên từ khi có đại dịch, đông đảo các tín hữu từ các nơi đến hành hương tại Mễ Du, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế do các biện pháp an ninh y tế.

Trong số các tín hữu về tham dự, có 50 xe bus từ Ba Lan và 30 xe từ Cộng hòa Ucraina. Tổng cộng có 358 linh mục hiện diện. Ðức Tổng giám mục Henryk Hoser, người Ba Lan, đại diện Tòa Thánh đặc trách Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du không tham dự được vì ngài bị nhiễm Covid-19. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm do cha Miljenko Steko, Bề trên tỉnh dòng Phanxicô ở Bosni chủ sự.

Trước đó, sáng thứ Sáu 25 tháng 6 năm 2021, có cuộc tuần hành hòa bình, từ Humac đến Mễ Du. Các tín hữu tham dự mang theo cờ quốc gia của mình, và người ta thấy có các cờ Brazil, Croát, Nam Hàn, Pháp, Rumani, Áo và Tây Ban Nha.

Biến cố Mễ Du bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, khi Ðức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên Croát trên núi Podbrdo và còn tiếp diễn nhiều năm sau đó.

Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa tuyên bố chính thức về tính chất siêu nhiên của các biến cố này, nhưng Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho phép mở các cuộc hành hương chính thức và bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Henryk Hoser làm đặc ủy của Tòa Thánh đặc trách trung tâm hành hương này, điều hành việc mục vụ cho hàng triệu tín hữu đến hành hương tại đây.

(KNA 26-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page