Năm 2021 Giáo hội Công giáo tại Pháp

có 130 tân linh mục

 

Năm 2021 Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 29-06-2021) - Năm 2021, Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục, tức là tăng thêm 4 vị so với năm 2020.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm 24 tháng 6 năm 2021, cho biết trong số các tân linh mục vừa nói, có 74 linh mục giáo phận, 12 linh mục dòng và 41 linh mục thuộc các cộng đoàn mới. Ngoài ra, có ba linh mục triều thuộc nghi lễ cũ.

Trong số 41 linh mục thuộc các cộng đoàn với của Giáo hội, có 26 linh mục thuộc cộng đoàn thánh Martin, 7 thuộc Con đường mới, Chemin Neuf. Trong năm 2021, các giáo phận lớn như Lille, Reims, Bordeaux và Marseille không có linh mục mới.

Giáo hội Công giáo tại Pháp có 47 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 77% dân số và có 104 giáo phận, với hơn 13,500 linh mục và 12,054 giáo xứ.

(KNA 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page