Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn

Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-06-2021) - Sáng hôm 28 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, đến Roma dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo hội Roma, theo một truyền thống tốt lành từ lâu.

Phái đoàn Chính thống do Ðức Tổng giám mục Emmanuel của Giáo phận Calcedonia hướng dẫn, cùng với Ðức Tổng giám mục Chính thống Iosif, ở Buenos Aires và thầy phó tế Barnabas Grigoriadis. Ðoàn sẽ dự thánh lễ do Ðức Thánh cha cử hành, sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến đại dịch Covid-19 và cổ võ rút ra từ đó bài học về sự khiêm tốn, ngài nói: "chúng ta không thể sống lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn và không thể tiếp tục như trước mà không ý thức những gì không ổn". Trong ý hướng đó, Ðức Thánh cha cảnh giác chống lại chủ trương tiếp tục dựa vào những an ninh giả tạo, những tập quán và dự phóng chỉ nhắm kiếm lợi và theo đuổi tự lơi, mà không quan tâm sửa chữa những bất công trên thế giới, tiếng kêu của người nghèo và sức khỏe bấp bênh của trái đất chúng ta.

Ðối với các tín hữu Kitô, Ðức Thánh cha mời gọi nghiêm túc cứu xét và phân định về cuộc khủng hoảng trong hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Ngài nói: "Anh em quí mến, phải chăng đây chẳng phải là lúc, với ơn phù trợ của Thánh Linh, mang lại một đà tiến thêm cho hành trình của chúng ta, phá đổ những thành kiến, và vĩnh viễn vượt thắng sự cạnh tranh tai hại sao? Tuy không làm ngơ đối với những khác biệt còn cần phải vượt qua bằng cuộc đối thoại trong bác ái và chân lý, phải chăng chúng ta không thể bắt đầu một giai đoạn mới trong tương quan giữa các Giáo hội chúng ta sao? Giai đoạn này có đặc tính là ngày càng đồng hành hơn với nhau, thực sự muốn có những bước tiến, cảm thấy mình thực sự có trách nhiệm đối với nhau."

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Chứng tá về sự hiệp thông ngày càng gia tăng giữa các tín hữu Kitô chúng ta cũng sẽ là một dấu chỉ hy vọng cho bao nhiêu người nam nữ. Họ sẽ cảm thấy được khích lệ thăng tiến một tình huynh đệ đại đồng hơn và một sự hòa giải có khả năng chữa lành những sai trái trong quá khứ. Ðó là con đường duy nhất mở ra một tương lai hòa bình".

(Rei 28-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page