Hội đồng giám mục Mỹ không bỏ phiếu

về việc cấm các chính trị gia rước lễ

 

Hội đồng giám mục Mỹ không bỏ phiếu về việc cấm các chính trị gia rước lễ.

Hồng Thuỷ

Los Angeles (Vatican News 28-06-2021) - Các Giám mục Công giáo của Hoa Kỳ chọn không bỏ phiếu về việc từ chối hay không từ chối cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào rước lễ.

Trong Hội nghị khoáng đại mùa xuân vừa diễn ra trong tháng 6 năm 2021, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các ngài đang soạn thảo một "Tài liệu về Ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể trong Ðời sống Giáo hội".

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Hội đồng giám mục, các giám mục Hoa Kỳ nói rằng từ khi kết thúc Hội nghị khoáng đại mùa xuân của các giám mục Hoa Kỳ, "có nhiều chú ý về cuộc bỏ phiếu được thực hiện để soạn thảo một tài liệu về Bí tích Thánh Thể" và cho biết: "'câu hỏi về việc có nên từ chối cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào rước lễ không' đã không có trong cuộc bỏ phiếu."

Các giám mục cũng nói rõ rằng không có tranh luận để bỏ phiếu cấm các chính trị gia rước lễ, cũng như các ngài không có ý định ban hành một chính sách chung trên toàn quốc về việc không cho các chính trị gia rước lễ, bất kể họ có giữ chức vụ nhà nước hay không.

Tuyên bố giải thích rằng "Bí tích Thánh Thể là nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về vẻ đẹp và mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể trong cuộc sống của chúng ta không phải là một chủ đề mới đối với các giám mục. Tài liệu đang được soạn thảo không có tính chất kỷ luật, cũng không nhằm vào bất kỳ cá nhân hay lớp người nào. Nó sẽ bao gồm một phần về giáo huấn của Giáo hội về trách nhiệm của mọi người Công giáo, kể cả các giám mục, phải sống phù hợp với các đặc tính chân, thiện và mỹ của Bí tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành."

Các giám mục Hoa Kỳ cũng cho biết Toà Thánh không yêu cầu các giám mục ngừng tiếp tục soạn văn kiện. "Toà Thánh đã khuyến khích các giám mục tham gia vào cuộc đối thoại và tham vấn rộng rãi. Cuộc họp tuần trước là phần đầu tiên của quá trình đó. Ðiều quan trọng cần lưu ý là sự cộng tác và sự tham vấn giữa các giám mục sẽ là chìa khóa trong việc soạn thảo tài liệu này."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page