Ðức Tổng Giám Mục Ganswein

khai mạc triển lãm kỷ niệm 70 năm linh mục

của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Ðức Tổng Giám Mục Ganswein khai mạc triển lãm kỷ niệm 70 năm linh mục của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Hồng Thuỷ

Roma (Vatican News 28-06-2021) - Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, Thư ký riêng của Ðức Biển Ðức XVI, đã khai mạc một cuộc triển lãm ở Roma để kỷ niệm 70 năm thụ phong linh mục và Thánh lễ đầu tiên của Ðức nguyên Giáo hoàng, được cử hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Sáng kiến này được thúc đẩy bởi Quỹ Joseph Ratzinger - Benedict XVI, Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử và Bảo tàng các Giáo hoàng. Triển lãm gồm các đồ vật của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI và những bức ảnh về cuộc đời của ngài.

Triển lãm sẽ được mở cho công chúng từ ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Poli (đường Borgo Vittorio 88).

Phát biểu với Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN), Ðức Tổng Giám mục Ganswein nhấn mạnh rằng đây là "những phần của cuộc sống, chúng là những phần của tâm hồn" và khẳng định rằng "chúng là những đồ vật khác nhau từ nhiều thời kỳ khác nhau trong cuộc đời của Ðức Biển Ðức XVI, từ khi rước lễ lần đầu, cho đến chiếc áo lễ mà ngài sử dụng hiện nay khi cử hành Thánh lễ trong Nhà nguyện của đan viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo hội".

Ðức tổng nói thêm: "Ðó là cả một cuộc đời được thể hiện bằng những đồ vật ít ỏi mà ngài đã dành tặng cho cuộc triển lãm này và cũng là lời tạ ơn Chúa đã ban cho ngài trong suốt nhiều năm, 70 năm linh mục là một điều phi thường". Về sáng kiến này, Ðức tổng Giám mục Ganswein cho biết khi Ðức Biển Ðức XVI biết được sáng kiến này, "ngài rất ngạc nhiên và vui mừng".

Ðức tổng giám mục khẳng định rằng Ðức Biển Ðức rất vui bởi vì đối với ngài, "là linh mục là điều quan trọng nhất trong cuộc đời ngài. Ngài đã sống để trở thành một linh mục, ngài đã sống như một linh mục. Ðối với ngài, đó là điều quan trọng nhất. Tôi tin rằng đối với ngài, toàn bộ cuộc đời của ngài là ghi nhớ tất cả những điều ngài đã nhận được từ Chúa." (Alleluya 27/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page