Hãy giúp Ðức Thánh Cha giúp đỡ người khác!

Lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô

 

Hãy giúp Ðức Thánh Cha giúp đỡ người khác! Lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 26-06-2021) - Trong những ngày từ Chúa Nhật 27 tháng 6 đến thứ Ba 29 tháng 6 năm 2021, lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, theo truyền thống, các Giáo hội trên khắp thế giới sẽ quyên góp cho cuộc lạc quyên được gọi là "Ðồng tiền thánh Phê-rô", để hỗ trợ công việc bác ái của Ðức Thánh Cha dành cho những người thiếu thốn nhất và hỗ trợ ngài trong việc phục vụ Giáo hội trên khắp thế giới qua Giáo triều Roma.

Các tín hữu có thể đóng góp trực tiếp, bất kỳ lúc nào, để trợ giúp Ðức Thánh Cha qua trang web của "Ðồng tiền thánh Phêrô": https://www.obolodisanpietro.va/en.html.

Ðặc biệt trong thời gian đại dịch và khủng hoảng, cần có nhiều hơn những cử chỉ cụ thể của các tín hữu, thể hiện mình thuộc về Giáo hội, chia sẻ nhu cầu của Giáo hội, cũng như thể hiện tình yêu với Ðức Thánh Cha, một cử chỉ hiệp nhất. Trang web của "Ðồng tiền thánh Phê-rô" nhấn mạnh: "Ngay cả những đóng góp nhỏ nhất cũng sẽ giúp Ðức Thánh Cha trong các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn Giáo hội hoàn vũ và việc bác ái."

Trợ giúp các hoạt động bác ái

Số tiền quyên góp được qua Quỹ "Ðồng tiền thánh Phê-rô" được sử dụng cho các chương trình bác ái và những hoàn cảnh khẩn cấp, ví dụ như giúp cho Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp chống nạn đói, giúp cho người tị nạn Mexico, giúp cho các nạn nhân trận động đất trên đảo Lesbo của Hy Lạp, xây dựng trường học cho trẻ em giai cấp cùng đinh của Ấn Ðộ, xây dựng lại nahf của người dân Bangladesh bị khủng bố phá hủy, vv.

Hỗ trợ người dân trong đại dịch

Số tiền thu được cũng được dùng để hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19 qua Quỹ khẩn cấp Covid-19. Các tổ chức giúp Ðức Thánh Cha trong việc bác ái đã trợ giúp nhân đạo và sức khỏe cho các vùng bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch hay thiếu các phương tiện để chống lại nó.

Duy trì sứ vụ phục vụ Giáo hội

Quỹ "Ðồng tiền thánh Phê-rô" cũng giúp để bảo đảm sứ vụ của Ðức Thánh Cha trong việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ và hòa bình trên thế giới qua các cộng tác viên của ngài trong các cơ quan của Giáo triều Roma.

Hãy giúp Ðức Thánh Cha giúp đỡ người khác!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page