Tái thánh hiến một thánh đường

bị hỏa hoạn tại Nga

 

Tái thánh hiến một thánh đường bị hỏa hoạn tại Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Siberia (RVA News 26-06-2021) - Một thánh đường Công giáo tại miền Siberia, bên Nga bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn đã được tái thánh hiến, trước sự vui mừng của các tín hữu Công giáo và toàn dân trong vùng.

Ðó là nhà thờ dâng kính thánh Antôn Padova ở Belostok, một làng nhỏ ở miền Siberia, bên Nga. Thánh đường nhỏ bé này được một nhóm tín hữu Công giáo Ba Lan bị lưu đày tới đây kiến thiết cách đây hơn 120 năm (1898). Trong những năm dưới sự đàn áp của chế độ Stalin, 90% nam giới tại đây bị tiêu diệt và ngày nay chỉ còn khoảng 200 dân cư. Ðức tin Công Giáo chỉ được bảo tồn trong tâm hồn của những người già. Năm 2018, thánh đường này bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vì bị chạm điện và dường như làm cho các tín hữu địa phương bị mất căn tính chung. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với sự phụ giúp của cha sở Krzystof và nhiều giáo dân, qua các mạng xã hội, họ đã quyên góp được ở các nơi, như Ba Lan, Nga, Anh quốc, Ðức và các nước khác số tiên 100,000 Euro để xây dựng lại thánh đường. Nhiều tín hữu làm việc thiện nguyện trong việc tái thiết, trong đó cỏ cả các tín hữu Chính thống Nga, và công trình này mang lại hy vọng cho cộng đoàn địa phương.

Nhiều làng nhỏ bé ở miền Siberia cũng có lịch sử tương tự. Thánh đường nhỏ bé ở Belstok được thánh hiến năm 1908. Tại một số làng trong vùng, các tín hữu Công giáo gốc Ba Lan cũng làm như vậy. Các linh mục đến từ thành phố Tomsk làm việc mục vụ cho các tín hữu và giáo xứ được thành lập, qui tụ khoảng 1,000 tín hữu trên tổng số 60,000 người Ba Lan sống rải rác trong toàn miền Siberia.

Việc tái thiết nhà thờ thánh Antôn Padova ở Belostok được hoàn tất ngày 12 tháng 6 năm 2021, cũng là lễ quốc khánh của Nga, và lễ thánh hiến được cử hành ngày thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021, do Ðức cha Joseph Werth, Giám mục giáo phận Novosibirsk sở tại chủ sự, với sự tham dự của ông tổng lãnh sự Nga Krzystof Sviderek. Ông mang theo một bản sao ảnh Ðức Mẹ Ðen ở Czestochowa Nữ Vương Ba Lan để tặng cho thánh đường.

(Asia News 21-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page