Ðức Thánh cha tiếp

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức

 

Ðức Thánh cha tiếp Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-06-2021) - Hôm 24 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

Ðây là lần thứ hai Ðức cha được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Lần đầu cách đây một năm và là cuộc viếng thăm "ra mắt", sau khi Ðức cha được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Không có thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về nội dung buổi tiếp kiến, nhưng văn phòng Hội đồng Giám mục Ðức cho biết nơi trọng tâm cuộc trao đổi là tình trạng Giáo hội Công giáo tại Ðức, liên quan đến việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục và tình trạng khó khăn tại một số giáo phận. Ðức cha Batzing cho biết Ðức Thánh cha biết rất rõ tình trạng Giáo hội Công giáo tại Ðức và ngài hy vọng những căng thẳng có thể được khắc phục.

Ðề tài thứ hai trong cuộc tiếp kiến, là "Con đường Công nghị" của Giáo hội Công giáo tại Ðức. Ðức cha Batzing đã làm sáng tỏ những vấn đề mà những tin đồn mô tả không đúng, ví dụ những tin cho rằng Giáo hội Công giáo tại Ðức muốn đi theo một con đường riêng và có nguy cơ ly giáo. Theo Ðức cha Batzing, "Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích chúng tôi tiếp tục Con đường công nghị đã khởi sự, thảo luận cởi mở và ngay chính về các vấn đề được đề ra và đi tới những đề nghị để hoạt động canh tân Giáo hội. Ðức Giáo hoàng cũng yêu cầu Giáo hội tại Ðức góp phần vào con đường công nghị của Giáo hội hoàn vũ tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào năm 2023".

Sau cùng, Ðức cha Batzing cho biết đã nói với Ðức Thánh cha về vấn đề đại kết và Ðại hội đại kết lần thứ III mới đây, giữa Công giáo và Tin lành Ðức. Ðức cha nói: "Tôi cảm thấy được Ðức Thánh cha khích lệ trong sứ vụ Giám mục giáo phận Limburg của tôi và trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tôi có ấn tượng mạnh vì Ðức Giáo hoàng biết rõ tình hình Giáo hội tại Ðức và gọi đích danh các vấn đề. Ngài cho biết sẽ đồng hành với Giáo hội tại đất nước chúng ta để ra khỏi cuộc khủng hoảng".

Trong thời gian qua, nhiều giám mục tại các nước và cả hai vị Hồng y người Ðức, tại Vatican đã phê bình đường hướng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Ðức đang theo đuổi trong 4 lãnh vực là: dân chủ hóa Giáo hội theo kiểu Tin lành, cổ võ truyền chức cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và thay đổi luân lý tính dục Công giáo cho hợp với thời đại.

(Sir 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page