Sau gần 11 năm, một giáo phận ở Tây Ban Nha

được một tân linh mục

 

Sau gần 11 năm, một giáo phận ở Tây Ban Nha được một tân linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Segovia (RVA News 25-06-2021) - Sau gần 11 năm, giáo phận Segovia bên Tây Ban Nha đã có được một linh mục mới.

Hôm Chúa nhật 20 tháng 6 năm 2021, Ðức cha César Franco, Giám mục giáo phận Segovia, đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho cha Álvaro Marín Molinera, tại nhà thờ chính tòa địa phương, trước sự tham dự của đông đảo các linh mục, phó tế, thân nhân và tín hữu.

Tân linh mục Álvaro Marín năm nay 27 tuổi, theo học tại Ðại học Ávila và Ðại học Giáo hoàng Salamanca. Cha đã chọn khẩu hiệu "Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi". Cha cũng nhắc lại lời thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars nói rằng: "Tôi ý thức về sự hư vô của tôi và tôi sống như linh mục đời đời".

Trong bài giảng, Ðức cha Franco nói với tân linh mục rằng: "Chức linh mục ban cho cha uy quyền đương đầu với sự ác, nhưng cha phải làm cho cuộc sống của mình phù hợp với mầu nhiệm thánh giá. Và để thi hành sứ vụ, cha không thể là người nhát đảm, thiếu tín thác nơi Chúa Kitô hoặc sống đức tin một cách tầm thường. Vì thế cha hãy đặt tất cả sức mạnh của cha trong Chúa Giêsu Kitô".

Lễ truyền chức linh mục trước đây tại giáo phận Segovia diễn ra ngày 4 tháng 7 năm 2010: tân linh mục bấy giờ là một tu sĩ dòng thánh Clarét. Giáo phận này cách thủ đô Madrid khoảng 100 cây số về hướng tây bắc, có khoảng 150,000 tín hữu Công giáo thuộc 339 giáo xứ.

(Aciprensa 23-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page