Các giám mục Ba Lan kêu gọi

nghị viện Âu châu bác bỏ quyền phá thai

 

Các giám mục Ba Lan kêu gọi nghị viện Âu châu bác bỏ quyền phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 24-06-2021) - Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các đại biểu Nghị viện Âu châu bác bỏ phúc trình Matic về phá thai như một nhân quyền.

Phúc trình vừa nói, do một đại biểu thuộc đảng dân chủ xã hội người Croát, là ông Predrag Matic soạn thảo và được sự ủng hộ của Ủy ban nghị viện Âu châu về các quyền phụ nữ và sự bình đẳng giới tính. Phúc trình được đưa ra trước Ðại hội đồng của nghị viện để thảo luận, bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 năm 2021.

Trong phúc trình, 27 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu châu được yêu cầu cho phép phá thai, loại trừ những cản trở pháp luật đối với việc phá thai.

Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu và một số Hội đồng Giám mục đã phê bình phúc trình Matic. Hôm 22/6, đến lượt Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng. Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Stanislaw Gadecki kêu gọi các đại biểu nghị viện bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết, vì nó coi phá thai là một nhân quyền. Ðức Tổng giám mục viết: "Chúng tôi nhắc nhở các đại biểu Công giáo rằng trong việc bỏ phiếu về các dự luật và văn kiện chống lại các nhân quyền và giá trị cơ bản là những điều không thể thương lượng được, thì cần quyết liệt chống lại những sáng kiến như thế!"

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng: "Phá thai luôn luôn là một sự vi phạm nhân quyền căn bản là quyền sống, và sự vi phạm này càng đáng trách hơn nữa vì đó là vi phạm sinh mạng của người yếu thế nhất, vô phương thế tự vệ nhất". Vì thế phá thai là một sự kỳ thị bất công. Ngoài ra, Liên hiệp Âu châu không hề có thẩm quyền trong lãnh vực sức khỏe và điều này hoàn toàn tùy thuộc mỗi quốc gia thành viên. Trong dự thảo nghị quyết, người ta ngụy tạo rằng phá thai là một nhân quyền đã được quốc tế nhìn nhận. Thực tế không hề có văn kiện quốc tế nào về nhân quyền nhìn nhận quyền phá thai như vậy. Trái lại, có các văn kiện bảo đảm quyền sống, chứ không phải là quyền giết người.

Trước đó, Hội đồng Giám mục Ðức cũng phê bình phúc trình Matic, và khẳng định rằng "ở trọng tâm mối quan tâm của chúng tôi là sự bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng và bình đẳng của tất cả mọi người".

Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu và Hội đồng Giám mục 5 nước Bắc Âu, Hội đồng Giám mục Áo và Slovak cũng bày tỏ cùng một lập trường như vậy.

(KNA 22-6-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page