Khóa họp của tổ chức Roaco

giúp các Giáo hội Ðông phương

 

Khóa họp của tổ chức Roaco giúp các Giáo hội Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 22-06-2021) - Trong những ngày này, khóa họp toàn thể lần thứ 94 của 22 cơ quan bác ái trợ giúp các Giáo hội Công giáo Ðông phương, gọi tắt là Roaco (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) đang tiến hành tại Roma, từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm 2021.

Chủ tọa khóa họp là Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương và cũng là chủ tịch tổ chức Roaco. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc lúc 8 giờ 30 sáng, thứ Ba 22 tháng 6 năm 2021 để cầu nguyện cho các ân nhân, còn sống và đã qua đời, cũng như cho các nước thuộc Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương đang còn phải chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Trong phiên họp đầu tiên, Ðức Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, cùng với cha Bề trên Francesco Patton của dòng Phanxicô tại Thánh địa và sư huynh Peter Bray, dòng La San, sẽ trình bày những tin tức về các cuộc lạc quyên giúp Thánh địa trong năm ngoái (2020).

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2021 sẽ bàn về tình hình Etiopia, Armeni, và Georgia với sự hiện diện của các vị Sứ thần Tòa Thánh tại các nước liên hệ.

Sáng thứ Tư 23 tháng 6 năm 2021, các tham dự viên bàn về tình hình Trung Ðông với các bài tham luận của Ðức Tổng giám mục Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Hồng y Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, và các vị Sứ thần tại Liban và Irak.

Các tham dự viên sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến vào sáng thứ Năm 24 tháng 6 năm 2021.

(Rei 21-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page