Kết thúc khóa họp bán niên

của Hội đồng Giám mục Mỹ

 

Kết thúc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Indiana (RVA News 19-06-2021) - Hôm 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Giám mục Mỹ đã kết thúc khóa họp bán niên, kéo dài ba ngày dưới dạng trực tuyến. Trong số các vấn đề được dư luận chú ý nhiều nhất, có vấn đề thông qua việc soạn thảo một văn kiện về ý nghĩa Thánh Thể trong đời sống Giáo hội.

Ðộng lực thúc đẩy các giám mục đi tới quyết định trên đây, vì tại Mỹ có những chính trị gia xưng mình là Công giáo, nhưng vẫn ủng hộ và cổ võ phá thai, bắt đầu từ tổng thống Joe Biden và bà Chủ tịch Hạ nghị viện Nancy Pelosi, viện lẽ việc rước lễ hay không là điều thuộc về đời sống riêng tư của mỗi người.

Quyết định soạn dự thảo văn kiện về Thánh Thể đã được 168 giám mục thành viên thông qua, tức là ba phần tư các giám mục Mỹ. Có 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Trong số các thành viên chống lại dự án này có Ðức Hồng y Blase Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago và các giám mục phụ tá, Ðức Hồng y Joseph Tobin, nguyên Tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế và hiện là Tổng giám mục giáo phận Newark, bang New Jersey.

Trong văn kiện này, phải có một thiên nói về sự nhất quán đối với Thánh Thể nơi tất cả mọi người, đặc biệt nơi các chính trị gia Công giáo. Họ không thể xưng mình là Công giáo nhưng đồng thời hành động công khai ngược với giáo lý của Hội thánh trong những vấn đề như phá thai, giết người êm dịu, đồng tính luyến ái.

Dự thảo văn kiện về Thánh Thể sẽ được các giám mục Mỹ bỏ phiếu trong đại hội mùa thu vào tháng Mười Một năm 2021. Bây giờ Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo lý đức tin, do Ðức cha Kevin Rhoades, Giám mục giáo phận Fort Wayne-South Bend, bang Indiana, làm chủ tịch, bắt đầu công tác soạn dự thảo. Ðể được thông qua, văn kiện nay phải được hai phần ba số phiếu. Văn kiện này không nêu tên chính trị gia Công giáo nào nhưng chỉ đề ra những đường hướng theo đạo lý của Giáo hội.

Tại Ðại hội giám mục Mỹ cũng có bàn về dự án "Phục hồi Thánh Thể", có từ một năm nay, sau một nghiên cứu của Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng về mục vụ, cho thấy nhiều tín hữu Công giáo ở Mỹ chỉ hiểu biết sơ xài về bí tích Thánh Thể, và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch làm cho việc tham dự thánh lễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Ðức cha Andrew Cozzens, Tổng giám mục giáo phận Saint Paul, vị trình bày dự án, nói rằng: "Chúng ta cần canh tân tinh thần về niềm tin nơi Thánh Thể trong tâm hồn chúng ta, với tư cách là giám mục và nếu chúng ta muốn cho các giáo dân và linh mục mong ước hồng ân Thánh Thể, chúng ta cần canh tân lòng yêu mến đối với hồng ân này".

(Vatican News 18-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page