Ðức Thánh cha tiếp các phó tế vĩnh viễn

của Giáo phận Roma và gia đình

 

Ðức Thánh cha tiếp các phó tế vĩnh viễn của Giáo phận Roma và gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-06-2021) - Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng 6 năm 2021, dành cho các phó tế vĩnh viễn của Giáo phận Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các thầy sống trọn ơn gọi phục vụ và bác ái, đồng thời là những người chồng, người cha tốt lành.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Hồng y Giám quản Roma, Angelo De Donatis, và phu nhân của các phó tế, tổng cộng khoảng 500 người.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, trong Hiến chế "Ánh sáng muôn dân", sau khi liệt kê phó tế vào phẩm trật của Giáo hội, Công đồng khẳng định rằng: "Phó tế được đặt tay trên đầu không phải để thi hành chức linh mục nhưng là để phục vụ" (n.29). Sự nhấn mạnh này nói lên khác biệt cần nhấn mạnh "để vượt thắng tai ương giáo sĩ trị, đặt một giai cấp linh mục "lên trên" Dân Chúa. Các phó tế, chính vì được dành để phục vụ Dân Chúa, nói lên rằng trong thân mình Giáo hội, không ai có thể nâng mình lên trên người khác".

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Giáo hội nòng cốt là phục vụ". Nếu không sống chiều kích phục vụ này, thì mọi thừa tác vụ sẽ trở nên trống rỗng từ bên trong, trở nên 'son sẻ ', không mang lại hoa trái và dần dần trở thành trần tục."

Ðức Thánh cha nhắc nhở các phó tế: "phải tận tuy thi hành công tác bác ái và quản trị" (LG 29), như các phó tế trong các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, nhân danh và thay cho Ðức giám mục, chăm sóc các nhu cầu của các tín hữu, đặc biệt những người nghèo và các bệnh nhân... vì thế, tại Roma, giáo phận cũng đang tìm cách phục hồi truyền thống cổ kính, với nhà thờ thánh Stanislao, được biến thành một thánh đường phó tế."

Ðức Thánh cha nói: "Tôi biết anh em hiện diện cả trong tổ chức Caritas và nhiều tổ chức khác, gần gũi người nghèo. Khi làm như thế, anh em đừng bao giờ đánh mất chỉ nam này: các phó tế không phải là "những người nửa linh mục", những "người giúp lễ hạng sang", nhưng là những người ân cần phục vụ, hiến thân làm sao để không ai bị loại trừ và để tình yêu của Chúa đánh động cụ thể đời sống của dân chúng. Xét cho cùng, chúng ta có thể tóm tắt trong vài lời linh đạo phó tế, đó là linh đạo phục vụ: sẵn sàng trong nội tâm và cởi mở bên ngoài".

Sau cùng, Ðức Thánh cha không quên nhắn nhủ các phó tế vĩnh viễn có gia đình "hãy là những người chồng và người cha tốt lành. Ðiều này sẽ mang lại hy vọng và an ủi cho các đôi vợ chồng đang trải qua những lúc cơ cực và họ sẽ tìm thấy nơi sự đơn sơ chân thành của anh em, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Họ sẽ có thể nghĩ rằng: "Xem kìa, thầy phó tế của chúng ta! Thầy hài lòng khi ở với người nghèo, với cả cha sở và với con cái và vợ nữa! Hãy làm tất cả trong tinh thần vui tươi, đừng bao giờ than vãn: đó là một chứng tá có giá trị hơn bao nhiêu bài giảng".

(Rei 19-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page