Dịch vụ Xã hội Công giáo Mỹ

thắng kiện trong một vụ án bảo vệ đức tin

 

Dịch vụ Xã hội Công giáo Mỹ thắng kiện trong một vụ án bảo vệ đức tin.

Ngọc Yến

Philadelphia (Vatican News 19-06-2021) - Với phán quyết nhất trí của 9 thẩm phán, Tối cao Pháp viện Mỹ đã xử cho Dịch vụ Xã hội Công giáo ở Tổng Giáo phận Philadelphia thắng kiện trong một vụ án bảo vệ đức tin.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2018 khi chính quyền thành phố Philadelphia ngưng ký hợp đồng với Dịch vụ Xã hội Công giáo (Css) giúp nhận con nuôi, vì cơ quan này không chứng nhận các cặp đồng tính là cha mẹ muôi, vì lý do tôn giáo. Ðiều này cho thấy cơ quan Công giáo đã bị thiệt hại do chính quyền không tài trợ trong lĩnh vực này nữa. Dịch vụ Xã hội Công giáo đã khởi kiện chính quyền thành phố Philadelphia vì đã vi phạm luật đầu tiên về tự do tôn giáo.

Hôm thứ Năm 17 tháng 6 năm 2021, Tối cao Pháp viện Mỹ đã đưa ra phán quyết, với sự đồng ý của 9 thẩm phán, ủng hộ Dịch vụ Xã hội Công giáo. Phán quyết khẳng định: "Việc chính quyền thành phố Philadelphia từ chối ký hợp đồng với Dịch vụ Xã hội Công giáo giúp nhận con nuôi, nếu không nhận các cặp đồng tính là cha mẹ nuôi, là vi phạm điều luật đầu tiên về tự do tôn giáo. Cơ quan giúp nhận con nuôi chỉ tìm kiếm sự thu xếp để có thể tiếp tục phục vụ các trẻ em ở Philadelphia phù hợp với xác tín tôn giáo của mình, và không tìm cách áp đặt tín ngưỡng cho bất kỳ một ai".

Ðây là một chiến thắng quan trọng mới cho tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. Bản án xác nhận một nền luật học đã được củng cố trong những năm gần đây. Như trong năm 2018, trường hợp của người thợ làm bánh ở Colorado, đã từ chối làm bánh cho đám cưới giữa hai người cùng giới tính dựa trên niềm tin tôn giáo của mình. Với vụ án này, Tối cao Pháp viện cũng đã xử cho người thợ làm bánh thắng kiện.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page