Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ

quyên được 122.7 triệu Euro

 

Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ quyên được 122.7 triệu Euro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-06-2021) - Trong năm 2020, Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã quyên góp được 122 triệu 700 ngàn Euro, qua trung gian 23 văn phòng tại các nước, để giúp đỡ các tín hữu Kitô và người nghèo trên thế giới.

Theo phúc trình, công bố hôm 17 tháng 6 năm 2021 vừa qua, số tiền do các tín hữu và ân nhân hỗ trợ tăng 16 triệu 400 ngàn Euro, tức là tăng 15.4% so với năm 2019.

Nhờ ngân khoản quyên góp được, Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã tài trợ 102 triệu 100 ngàn Euro, trong đó 79% được dành cho các dự án, thông tin, hỗ trợ các phương tiện truyền thông và các chiến dịch cầu nguyện.

Tổng cộng có 4,758 dự án tại 138 nước được tài trợ. Khoảng 8% ngân khoản được dành cho việc hành chánh và quản trị, 12.5% được dùng cho việc gây ý thức và tìm kiếm các ân nhân mới.

Phúc trình cho biết vì những chậm trễ do sự giới hạn vì Covid-19, khoảng 20 triệu 600 ngàn Euro sẽ được sử dụng cho các dự án trước cuối tháng Sáu năm 2021.

Từ đầu đại dịch đến nay, Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã tài trợ 401 dự án liên quan tới Coronavirus, với tổng cộng 6 triệu 200 ngàn Euro, trong đó có việc cung cấp cho các linh mục, tu sĩ các thiết bị phòng chống virus, cũng như trợ giúp tài chánh khẩn cấp.

Theo phúc trình, số tiền quyên góp tại Italia tăng 20%, tức là gần 5 triệu 300 ngàn Euro, do 15,760 ân nhân đóng góp.

Xét về sự phân phối, 32.6% tiền giúp đỡ được dành cho Phi châu, 14.2% cho Trung Ðông, 18% cho Á châu. Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" trợ giúp xây cất 744 nhà thờ, nhà xứ, tu viện, chủng viện, trung tâm cộng đồng trong năm 2020.

(Sir 18-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page