Giáo hội Tin lành lớn nhất tại Mỹ

cho điều tra về lạm dụng tính dục

 

Giáo hội Tin lành lớn nhất tại Mỹ cho điều tra về lạm dụng tính dục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tennessee (RVA News 19-06-2021) - Giáo hội Tin lành lớn nhất tại Mỹ, là "Giáo hội Tin lành Baptist miền nam" (Southern Baptist Convention) quyết định mở cuộc điều tra để khám phá những vụ lạm dụng tính dục trong nội bộ của mình.

Quyết định trên đây đã được 2 phần 3 trong số hơn 16,000 đại biểu thông qua, hôm 16 tháng 6 năm 2021, trong đại hội thường niên tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Một toán đặc nhiệm sẽ được thành lập để thi hành cuộc điều tra. Cơ quan này sẽ đích thân điều tra về những vụ tố cáo lạm dụng được biết đến từ năm 2019, hoặc ủy cho một cơ quan bên ngoài điều tra.

Các đại biểu đã từ khước không ủy nhiệm cho Ban chấp hành của Giáo hội Tin lành Baptist miền nam công tác điều tra, vì có những lời cáo buộc chống chính các vị lãnh đạo ém nhiệm những vụ lạm dụng. Do đó cần có những cuộc điều tra độc lập. Trong quá khứ, giới lãnh đạo Giáo hội thường coi nhẹ hoặc phủ nhận những vụ lạm dụng.

Toán đặc nhiệm bây giờ phải cứu xét xem Ban chấp hành của Giáo hội có hăm dọa những người bị thương tổn vì các vụ lạm dụng hoặc cản trở các sáng kiến nhắm điều tra về những lời cáo buộc hay không. Ða số các đại biểu cũng thông qua một nghị quyết, theo đó tất cả những người đã phạm tội lạm dụng tính dục sẽ bị vĩnh viễn loại khỏi chức vụ mục sư.

Vấn đề lạm dụng tính dục được bàn đến rất nhiều trong ngày chót của Ðại hội thường niên của Giáo hội Tin lành Baptist miền nam. Những lá thư của mục sư Russell Moore, chủ tịch Ủy ban luân lý đạo đức từ nhiệm, càng gia tăng chất liệu cho cuộc thảo luận. Trong các thư, ông tố cáo ban lãnh đạo Giáo hội ém nhẹm một số vụ lạm dụng tính dục.

Theo một nghiên cứu của báo "Thời ký Houston" (Houston Chronicle) hồi năm 2019, có 380 vụ lạm dụng liên hệ tới 700 người trong vòng 20 năm gần đây.

Trong ngày đầu tiên của khóa họp thường niên tại thành phố Nashville, bang Tennessee, các đại biểu đã bầu Mục sư Ed Litton, từ thành phố Mobile, bang Alabama làm tân Chủ tịch của Giáo hội Tin lành Baptiste miền nam. Ðây là Giáo hội Tin lành lớn nhất tại Mỹ, với khoảng 14 triệu tín hữu, thuộc 47,000 giáo xứ. Trong thời gian này, Giáo hội bị khủng hoảng. Từ năm 2020, có hơn 435,000 tín hữu rời bỏ Giáo hội. Trong vòng 15 năm qua, Giáo hội này bị mất 2 triệu thành viên.

(KNA 17-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page