Thánh giá treo trong lớp học là biểu tượng

đóng góp cho việc xây dựng xã hội huynh đệ

 

Cha Lombardi: Thánh giá treo trong lớp học là biểu tượng đóng góp cho việc xây dựng xã hội huynh đệ.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 18-06-2021) - Trong bài báo có tựa đề "Thánh giá trong các lớp học. Một cuộc đối thoại vì giáo dục trong sự tự do", đăng trên báo La Civiltà Cattolica - Văn minh Công giáo, số ra ngày 19 tháng 6 năm 2021, cha Federico Lombardi, dòng Tên, nhận định rằng các Thánh giá được treo trong các lớp học, "không phải là một sự áp đặt chống lại tự do của người khác, nhưng là biểu tượng của sự đóng góp quý giá cho việc xây dựng một xã hội huynh đệ."

Ngày 6 tháng 7 năm 2021 Toà án Tối cao của Ý sẽ đưa ra phán quyết về việc treo Thánh giá trong các lớp học của các trường công lập ở Ý.

Cha Lombardi, nguyên là tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, xác định rằng vấn đề "bắt đầu từ một trường hợp cụ thể" và "không nên được nêu lên cách chung chung là 'có hay không với việc treo Thánh giá', nhưng là sự cân bằng tinh tế giữa các khía cạnh khác nhau của tự do tôn giáo".

Quan hệ tích cực giữa ý nghĩa Kitô giáo của Thánh giá và các giá trị cơ bản của xã hội Ý

Trong bài báo cha Lombardi nhắc lại các quá trình trước đây của cuộc tranh luận về việc treo Thánh giá trong các lớp học tại các trường công, và nêu lên lập trường của luật gia nổi tiếng người Do Thái, Joseph Weiler, về sự căng thẳng giữa tự do tôn giáo "tích cực" và tự do tôn giáo "tiêu cực"; cha nhấn mạnh "mối quan hệ tích cực giữa ý nghĩa Kitô giáo của cây Thánh giá và các giá trị cơ bản của xã hội Ý mà nhà trường phải huấn luyện sự tôn trọng và trở nên giống như thế".

Cống hiến vào việc xây dựng xã hội huynh đệ

Cha Lombardi nhắc lại một số hướng dẫn của các vị Giáo hoàng gần đây. Cha kết luận rằng khi nhiều tín hữu và người không có đức tin đề xuất việc đặt Thánh giá trong lớp học và những nơi công cộng khác, "họ không hề nhắm áp đặt điều trái với tự do của một ai đó nhưng là đề nghị, thông qua biểu tượng độc đáo này, những gì sâu sắc nhất và quý giá nhất mà họ có thể cống hiến, cùng với những điều khác, cho việc xây dựng một xã hội huynh đệ và cho việc giáo dục những người trẻ". (Sir 17/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page