Công nghị Giáo hội Maronite

 

Công nghị Giáo hội Maronite.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bkerké (RVA News 17-06-2021) - Trong những ngày này, từ 14 đến 19 tháng 6 năm 2021, khoảng 40 giám mục Công giáo Maronite từ nhiều nơi trên thế giới, nhóm Công nghị tại Tòa Thượng phụ ở Bkerké, bên Liban, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ.

Trong những ngày họp, các giám mục bàn về một số vấn đề nội bộ Giáo hội, như phụng vụ, chủng viện và đào tạo linh mục, tình trạng các giáo phận ở hải ngoại, cũng như vấn đề xã hội trầm trọng tại Liban, như thách đố lớn đối với Giáo hội Maronite. Sau cùng có vấn đề quốc gia, với chiến dịch do Ðức Thượng phụ Rai phát động để cổ võ việc tuyên bố sự trung lập tích cực của Liban không đứng về phe nào. Sau cùng có sự can dự vào một hội nghị quốc tế dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc, bàn về Liban.

Trong diễn văn mở đầu, ngoài nhiều điểm khác, Ðức Thượng phụ Rai cũng nhắc đến sự thờ ơ của các giới hữu trách đã ngăn chặn quyền hành pháp và khả năng kinh tế và tài chánh của quốc gia Liban, tình trạng nhân dân nước này đang phải sống trong sự bất an về lương thực, sự rối loạn đang lan rộng trong việc quản trị ở vùng biên giới, tại hải cảng và phi trường, cũng như làn sóng xuất cư khỏi Liban, đặc biệt nơi giới trẻ.

Sau cùng, công nghị cũng bàn về cuộc gặp gỡ đại kết vào đầu tháng Bảy năm 2021, theo sáng kiến của Ðức Thánh cha Phanxico, với sự tham dự của tất cả các vị thủ lãnh các cộng đoàn Giáo hội Công giáo, Chính thống và Tin lành tại Liban.

Cộng đoàn Giáo hội Công giáo Maronite do thánh Maron thành lập khoảng năm 400, và hiện nay trên thế giới có gần 6 triệu tín hữu tại 12 quốc gia, trong đó có 1 triệu 300 ngàn người tại Liban.

(Asia News 16-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page