Tổng giáo phận Paris kêu gọi

lạc quyên cho Nhà thờ Chính tòa

 

Tổng giáo phận Paris kêu gọi lạc quyên cho Nhà thờ Chính tòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 17-06-2021) - Tổng giáo phận Paris phát động chiến dịch lạc quyên 6 triệu Euro để tu bổ bên trong nhà thờ chính tòa Ðức Bà, bị hỏa hoạn hồi tháng Tư năm 2019.

Nhà thờ chính tòa thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, kể từ cuộc cách mạng Pháp 1789. Nhà nước chịu trách nhiệm về việc bảo trì thánh đường, nhưng bên trong nhà thờ với các vật dụng thuộc trách nhiệm của giáo phận, kể cả đàn phong cầm, bàn ghế, ánh sáng, âm thanh và quản lý việc thăm viếng.

Ðức Tổng giám mục Michel Aupetit của giáo phận Paris tuyên bố rằng: "Chúng tôi muốn điều hành Nhà thờ chính tòa trong thế kỷ XXI dưới sự bảo tồn căn tính và trong tinh thần truyền thống Kitô". Cả các nghệ nhân cũng được kêu gọi đóng góp tinh thần sáng tạo và các công trình nghệ thuật của mình.

Từ khi xảy ra hỏa hoạn, ngày 15 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Paris, hơn 800 triệu Euro đã được chuyển tới bốn tổ chức để tái thiết thánh đường. Nhà thờ bị cháy mái và tháp chỏm và một số phần khác. Cho đến nay du khách không được viếng thăm. Tổng thống Emmanuel Macron muốn hoàn tất công trình tái thiết vào năm 2024, nhưng theo các chuyên gia, mục đích này quá lạc quan. Sau khi thanh tẩy và củng cố thánh đường, công trình tái thiết thánh đường sẽ bắt đầu trong mùa hè năm 2021.

(KNA 15-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page