Sứ điệp của Ðức Thánh cha

gửi hội nghị FAO

 

Sứ điệp của Ðức Thánh cha gửi hội nghị FAO.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tận dụng sự tái tạo kinh tế sau đại dịch để thay đổi hướng đi, đầu tư vào một chế độ lương thực hoàn cầu, có khả năng chống lại những cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trong đây, trong sứ điệp gửi Hội nghị lần thứ 42 của tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, đang tiến hành tại Roma, từ ngày 14 đến 18 tháng 6 năm 2021, dưới quyền chủ tọa của ông Michal Kurtyka, Bộ trưởng về khí hậu và môi trường của Cộng hòa Ba Lan.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhận xét rằng ba phần tư những người có ít lương thực để ăn, chính là những người sản xuất lương thực cho phần tư còn lại của thế giới. Họ là những nông dân sống trong các bối cảnh nông thôn nghèo. Sau nhiều thập niên đạt được những chinh phục, rất tiếc là người ta còn thấy những người không được lương thực đủ, về phẩm cũng như lượng. Sau khi lên tới mức tột đỉnh hồi năm ngoái về tình trạng thiếu an ninh lương thực, do đại dịch Covid-19, nay trong tiến trình phục hồi, đây là lúc thuận tiện để thay đổi một số kiểu mẫu kinh tế, lý do vì trong tương lai, tình thế có thể trầm trọng hơn đối với hàng triệu người, vì xung đột, các hiện tượng khí hậu cùng cực và khủng hoảng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha cổ võ xây dựng một nền kinh tế hợp với con người, chứ không phải chỉ tìm kiếm lợi lộc, nhưng ăn rễ sâu trong công ích, phù hợp với luân lý đạo đức và tôn trọng môi trường. Cũng vậy, cần thăng tiến một nền nông nghiệp lâu bền và có nhiều khác biệt, để ý đến vai trò quí giá của nông nghiệp gia đình và các cộng đoàn nông thôn.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha kêu gọi Tổ chức Lương nông Quốc tế và cộng đoàn quốc tế thực hiện những nỗ lực cần thiết để đạt tới sự tự lập về lương thực, nhờ những kiểu mẫu mới về phát triển và tiêu thụ, qua những hình thức tổ chức cộng đồng bảo tồn các hệ thống sinh thái ở địa phương và sự khác biệt sinh học. Ngài viết: "Trong khi một số người gieo rắc căng thẳng, xung đột và giả dối, chúng ta được mời gọi kiên nhẫn và quyết tâm xây dựng một nền văn hóa hòa bình, nhắm tới những sáng kiến bao gồm tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người và giúp chúng ta đánh bại thứ virus dửng dưng".

(Rei 14-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page