Ðức Tổng giám mục Fisichella

tố giác nạn vũ phu

 

Ðức Tổng giám mục Fisichella tố giác nạn vũ phu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-06-2021) - Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, tố giác nạn vũ phu, bạo hành phụ nữ, như một hình thức mới của nạn nghèo ngày nay, và nói rằng: "Tệ nạn này là một sự man rợ làm cho thế giới phụ nữ trở thành một môi trường thực là nghèo".

Ðức Tổng giám mục Fisichella tuyên bố như trên với giới báo chí, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, trong buổi giới thiệu sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới người nghèo lần thứ V, sẽ cử hành vào Chúa nhật 14 tháng 11 năm 2021, với thánh lễ Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðức Tổng giám mục nói: "Ðứng trước những vụ bạo hành hằng ngày chống phụ nữ, chúng ta không thể không lên án tệ nạn man rợ này. Thật là điều không thể hiểu nổi đối với một nền văn hóa đã đạt tới những hình thức trưởng thành nhất về sự bình đẳng, người ta phải nhận rằng có những kiểu nói chứng tỏ sự bất bình đẳng thiếu phẩm giá, làm thương tổn không những các nạn nhân, nhưng cả toàn thể xã hội, nhiều khi có thái độ cam chịu đến độ từ bỏ những thành tựu đã vất vả đạt được trong những thập niên qua".

Trong cuộc họp báo, Ðức Tổng giám mục Fisichella đã trả lời một số câu hỏi của báo giới, trong đó có câu hỏi về nạn nhân mãn, là một trong những nguyên nhân chính gây ra nghèo đói. Ðức Tổng giám mục nói: đó là một lý thuyết cũ kỹ, nó chịu ảnh hưởng của những chọn lựa ý thức hệ, đưa tới một thứ qui định về tỷ lệ sinh sản. Nghèo đói có thể do các nước giàu tạo nên, trong sự giàu sang họ muốn có nhiều sản phẩm hơn, tiêu thụ nhiều hơn, và do đó tạo nên những tình trạng nghèo".

(Vatican News 14-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page