Thánh Ðịa thiết lập ngày cầu nguyện

cho Hoà bình ở Trung Ðông

 

Thánh Ðịa thiết lập ngày cầu nguyện cho Hoà bình ở Trung Ðông.

Ngọc Yến

Jerusalem (Vatican News 15-06-2021) - Ðức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Giêrusalem đã công bố, bắt đầu từ năm 2021, tại Thánh Ðịa sẽ cử hành một phụng vụ Thánh Thể đặc biệt, một "Ngày Hòa bình cho Trung Ðông", để cầu xin Lòng Thương Xót Chúa và Bình an của Người trên vùng đất Trung Ðông.

Trong sứ điệp được công bố trên các kênh chính thức của Toà Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, Ðức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa giải thích: "Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thông điệp 'Rerum Novarum-Tân Sự', do Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1891, Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình của Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Trung Ðông, đã đưa ra sáng kiến bắt đầu từ năm nay sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình Trung Ðông, và năm nay sẽ là Chúa nhật 27 tháng 6".

Phụng vụ Thánh Thể cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Ðông sẽ được cử hành tại mỗi quốc gia. Ở Nazareth, vào Chúa nhật 27 tháng 6 năm 2021, Thánh lễ đặc biệt này sẽ được cử hành tại Vương cung thánh đường Truyền tin, do Ðức Thượng phụ Pizzaballa chủ tế cùng với các Giám mục bản quyền Công giáo của Thánh Ðịa.

Cũng trong dịp này, sẽ có nghi thức thánh hiến Trung Ðông cho Thánh Gia. Một bức tranh Thánh Gia sẽ được làm phép. Tranh thánh hoạ lại hình ảnh Thánh Gia trong một bức hoạ phía trên bàn thờ của nhà thờ Thánh Giuse, ở Nazareth, nơi mà theo truyền thống là nhà của Hôn phu Ðức Maria.

Trong sứ điệp, Ðức Thượng phụ Pizzaballa viết: "Sau khi được làm phép, tranh thánh sẽ được rước trong cuộc hành hương, bắt đầu từ Liban, đến các nước phương Ðông, và cuối cùng sẽ đến Roma vào cuối năm Thánh Giuse, 8 tháng 12 năm 2021. Từ Roma, tranh thánh sẽ thực hiện chuyến hành trình trở lại Thánh Ðịa". Vào Chúa nhật 27 tháng 6 năm 2021, từ Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ ban phép lành đặc biệt nhân "Ngày Hòa bình cho Trung Ðông".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page