Phụ nữ có vai trò chính

trong sự phát triển gia đình và xã hội

 

Tòa Thánh: Phụ nữ có vai trò chính trong sự phát triển gia đình và xã hội.

Ngọc Yến

Vienne (Vatican News 12-06-2021) - Phát biểu tại cuộc họp lần thứ hai của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE), chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế và Môi trường lần thứ 29, diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Vienne trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2021, Ðức ông Janusz Urbanczyk, Ðại diện Thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, khẳng định: "Phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng, nhưng trên hết là những người nắm giữ vai chính cho sự phát triển của gia đình họ và xã hội".

Trong bài phát biểu đầu tiên, ngày 10 tháng 6 năm 2021, đi từ chủ đề của buổi họp, "Thúc đẩy an ninh toàn cầu, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu qua quyền tự quyết về kinh tế của phụ nữ", Ðức ông Urbanczyk nhắc lại rằng, đại dịch đã cho thấy rõ phụ nữ phải chịu đựng những bất bình đẳng trong các lĩnh vực như: tham gia vào thị trường lao động, tiếp cận với bảo trợ xã hội, tiền lương. Ðại diện Tòa Thánh nhận xét: "Về bản chất, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch một cách không cân xứng, vì công việc của phụ nữ thường mang tính bấp bênh, lương thấp, hoặc phải làm trong một nền kinh tế phi chính thức".

Ðồng thời, Ðại diện Tòa Thánh yêu cầu xã hội phải công nhận rằng phụ nữ đang phải làm một lượng lớn công việc không được trả công, như chăm sóc trẻ em và người già. Và điều này không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nhưng còn hỗ trợ các trụ cột cơ bản của xã hội và quốc gia, cho phép các quốc gia tiết kiệm "một khoản đáng kể" cho các dịch vụ xã hội mà nếu không họ sẽ phải bảo đảm. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc tăng cường quyền tự quyết về kinh tế của phụ nữ là cần thiết, không chỉ vì hòa bình và an ninh toàn cầu, nhưng trên hết là để đóng góp vào việc xây dựng xã hội.

Trong bài tham luận thứ hai, hôm thứ Sáu, Ðức ông Urbanczyk nhấn mạnh về "nhu cầu cấp thiết của phụ nữ được trả công bình đẳng cho công việc; bảo vệ cho các bà mẹ đang đi làm; công bằng trong thăng tiến nghề nghiệp; bình đẳng của vợ chồng đối với các quyền gia đình và công nhận tất cả những gì thuộc quyền và nghĩa vụ của công dân trong một nhà nước dân chủ". Vì điều này, theo Ðức ông điều quan trọng là phụ nữ phải được tạo điều kiện, khuyến khích và trang bị những kỹ năng cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế, trước hết là có được một mức lương xứng đáng để lo cho chính mình và gia đình, và thứ hai là cho phép họ tham gia nhiều hơn vào xã hội và đời sống chính trị của các quốc gia mà họ thuộc về.

Hơn nữa, Ðại diện Tòa Thánh nhắc đến sự cần thiết đấu tranh cho sự bình đẳng đích thực và thực sự giữa phụ nữ và nam giới trong cuộc sống hàng ngày, trên hết là trong cuộc sống gia đình. Ðức ông Urbanczyk kết luận: "Còn có sự bất bình đẳng giữa hai giới về lương, bảo hiểm và an sinh xã hội thì sẽ còn nhiều việc phải làm". (CSR_4302_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page