Ðức Thánh cha bổ nhiệm

một giám mục Hàn Quốc

làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm một giám mục Hàn Quốc làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Lazaro Du Hưng Thực (You Heung Sik), Giám mục giáo phận Ðại Ðiền (Taejeon), Hàn Quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, kế nhiệm Ðức Hồng y Beniamino Stella về hưu.

Cùng với bổ nhiệm này, Ðức Thánh cha phong cho Ðức cha Du Hưng Thực (You Heung Sik) tước hiệu nguyên Tổng giám mục giáo phận Ðại Ðiền, đồng thời bổ nhiệm Ðức Hồng y Stella tiếp tục nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cho đến khi Ðức Tổng giám mục Du Hưng Thực (You Heung Sik) nhậm chức.

Ðức Tổng giám mục năm nay 71 tuổi (1951), thụ phong linh mục cách đây 42 năm (1979) và được chọn làm giám mục phó giáo phận Ðại Ðiền hồi năm 2003, trước khi trở thành giám mục chính tòa giáo phận tại đây hai năm sau đó. Ðức cha làm Chủ tịch Caritas Hàn Quốc từ năm 2008 và bốn năm sau làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục di dân và tị nạn tại nước này. Sau đó làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình, Ủy ban xã hội.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến thăm Giáo phận Ðại Ðiền của Ðức cha Du Hưng Thực (You Heung Sik) ngày 15 tháng 8 năm 2014, nhân dịp Ðại hội Giới trẻ Công giáo Á châu kỳ VI tại đây.

Ðại Ðiền là thành phố lớn thứ năm của Hàn Quốc, với hơn một triệu rưỡi dân cư. Giáo phận tại đây hiện có gần 287,000 tín hữu Công giáo, tương đương với 8% dân số địa phương, với 127 giáo xứ, 272 linh mục giáo phận và 18 linh mục dòng, 45 tu huynh và 635 nữ tu. Ơn gọi rất khả quan, với 144 đại chủng sinh. Chính Ðức cha Lazaro Du Hưng Thực (You Heung Sik) đã giữ vai trò tích cực trong việc mời Ðức Thánh cha đến đây nhân dịp Ðại hội Giới trẻ tại giáo phận của ngài.

Tại Ðại Ðiền, sáng ngày 15 tháng 8 năm 2014, Ðức Thánh cha đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của hơn 50,000 tín hữu và ban chiều là cuộc gặp gỡ giới trẻ nhân dịp Ðại hội Giới trẻ Công giáo Á châu kỳ VI.

(Tổng hợp 11-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page