Chính phủ Ba Lan

muốn bảo vệ Kitô hữu ở Ðại học

 

Chính phủ Ba Lan muốn bảo vệ Kitô hữu ở Ðại học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 10-06-2021) - Hôm 9 tháng 6 năm 2021, báo chí đưa tin: Bộ trưởng giáo dục và khoa học của Ba Lan, ông Przemyslaw Czarnek, muốn ngăn ngừa tình trạng các Kitô hữu ở các đại học có thể bị đe dọa vì những hành động thù nghịch.

Trong ý hướng đó, ông đã công bố một số thay đổi đối với luật về các đại học và trường cao đẳng ở Ba Lan, để bảo vệ quyền tự do giảng dạy, tự do ngôn luận và nghiên cứu khoa học. Trong tuần này, chính phủ Ba Lan thảo luận về những quyền tự do vừa nói. Các Kitô hữu e ngại rằng họ sẽ bị những thành phần không Kitô phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo hoặc bị những hành động kỷ luật.

Trong một hội nghị về giáo dục, Bộ trưởng Czarnek, 43 tuổi, đã lên án "sự độc đoán của vũ trụ quan tả phái cấp tiến và chính sách kỳ thị tôn giáo. Âu châu hiện nay là một nơi có cuộc chiến lớn chống lại Kitô giáo". Ðặc biệt tại Tây Âu đang lan tràn một sự kỳ thị, bài Kitô giáo. Và theo ông, thế hệ trẻ phải được giáo dục về các giá trị Kitô, để tránh một chủ nghĩa độc đoán ngụy trang trong xã hội. Nền giáo dục mà ông cổ võ là để bảo vệ nền văn minh Latinh và Kitô tại Âu châu và trên thế giới.

(KNA 9-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page