Ðức Thánh cha tiếp cộng đoàn

Ðại chủng viện Pio XI miền Marche

 

Ðức Thánh cha tiếp cộng đoàn Ðại chủng viện Pio XI miền Marche.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-06-2021) - Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến cộng đoàn Ðại chủng viện Piô XI ở thành phố Ancona, thuộc miền Marche, trung Italia. Ngài nhắn nhủ các chủng sinh đào sâu đời sống tu đức, nhưng không quên thực tại cụ thể, tránh thái độ tìm thỏa mãn tinh thần có vẻ mang lại an ủi, nhưng thực ra nó dẫn đến khép kín và cứng nhắc.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có khoảng 55 người, trong đó có các giám mục miền Marche, ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện và các chủng sinh.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến Năm thánh Giuse Giáo hội đang cử hành và nói với các chúng sinh rằng; "Các thầy đừng hài lòng vì là những người sử dụng khéo léo các mạng xã hội và các phương tiện để trao đổi với người khác. Chỉ khi nào được Lời Chúa biến đổi, các thầy mới có thể thông truyền những lời sự sống. Thế giới đang khao khát các linh mục có khả năng thông truyền lòng từ nhân của Chúa cho những người cảm nghiệm tội lỗi và thất bại, đang cần những linh mục rành về tình nhân đạo, những mục tử sẵn sàng chia sẻ vui mừng và cơ cực của các anh chị em, cần những người để cho mình được tiếng kêu của những người đau khổ đánh động. Các thầy hãy kín múc tình người của Chúa Giêsu từ Tin mừng và từ Nhà Tạm Thánh Thể, tìm kiếm tình người ấy trong cuộc đời các thánh và bao nhiêu anh hùng bác ái, hãy nghĩ đến tấm gương chân thành của những người đã thông truyền cho các thầy đức tin, nghĩ đến ông bà và cha mẹ của các thầy..."

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: "Chủng viện không được làm cho các thầy xa lìa thực tại, xa những nguy hiểm và càng không được xa cách tha nhân, trái lại phải làm cho các thầy trở thành những người rất gần gũi Thiên Chúa và anh chị em. Giữa những bức tường chủng viện, các thầy hãy để con tim mở rộng, lan tới toàn thế giới, say mê những gì làm cho các thầy xích lại gần, cởi mở và làm gặp gỡ tha nhân. Ðừng tin tưởng những kinh nghiệm dẫn tới thái độ duy nội tâm vô bổ, những chủ trương duy linh làm thỏa mãn, chúng có vẻ mang lại an ủi, nhưng thực tế chúng dẫn đến thái độ khép kín và cứng nhắc".

Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha gợi ý cho các chủng sinh miền Marche quan tâm đến bốn chiều kích trong việc đào tạo tại chủng viện, đó là chiều kích nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ. Ðức Thánh cha nói:

"Các thầy đừng khép kín vào mình khi sống trong những lúc khủng hoảng hoặc yếu đuối. Hãy chân thành cởi mới với các vị huấn luyện, chiến đấu chống lại mọi hình thức giả tạo nội tâm. Hãy vun trồng những tương quan thanh sạch, vui tươi và giải thoát". Ngoài ra, các thầy hãy cảnh giác để phụng vụ và kinh nguyện cộng đồng đừng trở thành một sự cử hành chính mình. Việc huấn luyện mục vụ cần thúc đẩy các thầy hăng hái đi gặp gỡ dân chúng. Chúng ta làm linh mục để phục vụ Dân Chúa, để chăm sóc các vết thương của tha nhân, chữa lành các vết thương của mọi người, đặc biệt của người nghèo. Hãy tỏ ra sẵn sàng đối với tha nhân. Ðó là bằng chứng chắc chắn về sự thưa vâng đối với Thiên Chúa. Và hãy tránh thái độ giáo sĩ trị. Làm môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là tự giải thoát khỏi bản thân và trở nên đồng hình dạng với những tâm tình của Chúa, với Ðấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ" (Xc. Mc 10,45).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page