Hội đồng Giám mục Mỹ

nhóm khóa họp bán niên dưới dạng trực tuyến

 

Hội đồng Giám mục Mỹ nhóm khóa họp bán niên dưới dạng trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 11-06-2021) - Vì đại dịch, Hội đồng Giám mục Mỹ sẽ nhóm khóa họp mùa xuân dưới dạng trực tuyến, từ ngày 16 đến 18 tháng 6 năm 2021. Hình thức này đã được các giám mục toàn quốc chọn lựa, trong cuộc tham khảo ý kiến hồi đầu năm 2021.

Khóa họp sẽ bắt đầu với lời chào thăm của Ðức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ, tiếp đến là diễn văn khai mạc của Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Gomez, cũng là Tổng giám mục giáo phận Los Angeles.

Trong khóa họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu về 9 vấn đề: Thứ nhất là án phong chân phước cho hai Vị Tôi tớ Chúa, là Joseph Verbis Lefleur và Marinus LaRue. Tiếp đến là ba bản dịch của Ủy ban quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ để dùng trong các giáo phận tại Mỹ. Thứ ba là văn kiện mục vụ toàn quốc về hôn nhân và đời sống gia đình: 'được kêu gọi sống niềm vui yêu thương'. Thứ tư là khai triển một tuyên ngôn mới và một cái nhìn toàn bộ về việc mục vụ thổ dân Mỹ và Alaska. Thứ năm là bỏ phiếu về dự thảo tuyên ngôn chính thức về ý nghĩa Thánh Thể trong đời sống Giáo hội. Thứ sáu là phê chuẩn dự thảo chương trình mục vụ toàn quốc về giới trẻ và những người lớn còn trẻ.

Trong khóa họp, các giám mục Mỹ sẽ nghe phúc trình của Ủy ban toàn quốc duyệt xét về vấn đề bảo vệ trẻ em và người trẻ, cũng như của Hội đồng Giám mục về vấn đề này, đặc biệt là về chính sách và thực hành.

Ngoài ra có những cập nhật của Ủy ban về truyền giảng Tin mừng và Huấn giáo liên quan đến sáng kiến Hồi phục Thánh Thể, tiếp đến là của tiểu ban mục vụ người di dân, tị nạn và người lưu động theo một nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng trong tông đồ, gọi tắt là CARA. Sau cùng là cập nhật của tiểu ban huấn giáo.

(USCCB 8-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page