Nhân sự của Huynh đoàn thánh Phêrô

 

Nhân sự của Huynh đoàn thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 10-06-2021) - Huynh đoàn thánh Phêrô hiện nay có 330 linh mục đang hoạt động tại 14 nước trên thế giới.

Huynh đoàn này được Tòa Thánh thành lập để đón nhận các linh mục và chủng sinh rời bỏ Huynh đoàn thánh Piô X, ly khai với Giáo hội Công giáo ngày 30 tháng 6 năm 1988, khi Ðức Tổng giám mục của Huynh đoàn này tự ý truyền chức bốn giám mục mà không có phép của Ðức Thánh cha.

Ðược đón nhận vào Giáo hội Công giáo, các linh mục và tu sĩ thuộc Huynh đoàn thánh Phêrô có khuynh hướng thủ cựu, vẫn được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II, và săn sóc mục vụ cho các tín hữu theo khuynh hướng này.

Trong số các cơ sở của huynh đoàn, có chủng viện ở Wigratzbad miền nam Ðức, và tại Denton bên Mỹ, với tổng cộng 162 đại chủng sinh. Tại Ðức, Áo và Thụy Sĩ, huynh đoàn có 22 nhà và cử hành thánh lễ tại 79 địa điểm.

(KNA 5-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page